Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bina ortak karar protokolü nedir?

Riskli olarak tespit edilen binanın kentsel dönüşüme dahil edilerek yıkılması durumunda, maliklerin yeni bina hakkında kararlar alması gerekiyor. Bina ortak karar protokolü nedir?


Riskli olarak tespit edilen binanın kentsel dönüşüme dahil edilerek yıkılması durumunda, maliklerin yeni bina hakkında kararlar alması gerekiyor.


Bu kararlar 2/3 çoğunlukla alınıyor. Alınan kararlar için bina ortak karar protokolü düzenleniyor. Bina ortak karar protokolü ile binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptırılacağı kararı alınıyor.


Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunulan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunuluyor. 


2 ay içinde Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alınmazsa bina Bakanlıkça yıkılıyor. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne sunulacak dilekçe örneği şu şekilde;


Bina ortak karar protokolü dilekçe örneği

..../..../2016T.C.

………………. VALİLİĞİ


İL ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ALT YAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ NE


KONU : Bina Ortak Karar Protokolü


………….. ili, ……….. ilçesi, ………… mah., ………. cad., ……… sok, No:…………………… Apartmanı, …….. Pafta, …….. Ada, ……… Parsel sayılı yerde bulunan binamız için Deprem Risk Raporunu Bakanlığınızca Lisanslandırılmış ……………………………………’ ne hazırlatıp Onay için müdürlüğünüze sunulmuştur. 


Söz konusu Deprem Risk raporu Müdürlüğünüzce onaylanmış ve Onay yazısı tarafımıza tebliğ olunmuştur. Onaylanmış Deprem Risk Raporu çerçevesinde; Binamızda kanuni en az 2/3 çoğunluğu gösteren Bina Ortak Karar Protokolü ektedir. Bilgilerinize arz ederiz.


Saygılarımızla;


Ad Soyad

İmza

EKİ :

Deprem Risk Raporu

İLETİŞİM :

Adres :Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com