Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bina su deposu

Suyu kapalı ve temiz bir ortamda tutan ve şebeke suyundaki akışın kesilmesi halinde başvurulan araçtır.


Bina su deposu

Bina su depoları nasıl yapılardır?


Binalarda su depoları daha önceleri bina içerisinde, zemin katta yalıtımsız bir odada, kapıcı dairesinde, kazan dairesinde ve hatta kömürlükteydi. Beton duvarda sızmalar yaparak dayanıklılığı düşürdü. 


Daha sonra bu depolar, çatı katına taşındı. Binanın direncini zayıflatacak sızıntının önlenmesi için de su deposunun bulunduğu alan fayansla döşenmeli veya membran malzeme ile kaplanmalıydı. 


17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nden sonra Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 2000 yılında yapılan değişiklikle  “Su depoları, gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınarak binanın bodrum ya da çatı katında tertiplenebileceği gibi, aynı koşulları taşımak şartıyla, bina alanı dışında ön, yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü şekilde de yerleştirilebilir” denildi.


Su depoları ve özellikleri nedir?


Su deposu; suyu kapalı bir yapıda tutan araçtır. Binalarda su depolamaya yarar. Suların kesik olduğu dönemlerde su depoları devreye girer. Su depolarının birden fazla türü mevcuttur. Bunlar: polyester su deposu, polietilen su deposu ve  mavi dikey su deposu.


Su depoları sadece bir varilden ibaret değildir. Kullanım amacına göre birçok özelliği vardır. Su depolarının bazı bölümleri mevcuttur.


Su depolarının bölümleri:


1. Su giriş ağzı ve seviye flatörü

2. Su çıkış ağzı

3. Taşma ağzı ve taşma borusu

4. Boşaltma ağzı

5. Seviye göstergesi ve vanaları

6. Alt bakım kapağı

7. Üst bakım kapağı

8. Havalandırma ağzı

9. Modül plaka


Uygun ve sağlıklı koşullarda su depolamak için neler gereklidir?


Depolanan su uygun ve sağlıklı bir şekilde depolanmazsa eğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konu ile ilgili belli kriterleri vardır. Şöyle ki;


Bina su deposu

 

Yukarıda bahsi geçen kriterlerde su depolamak için ise şunları yapmak gerekir:


1. Bina su deposunun uygun periyotlarda temizliği sağlanmalıdır.

2. Su kesintisi olduğu zaman, su depoda bekletilmeden verilmelidir.

3. Deponun suyun özelliğini bozabilecek malzemeden yapılmamış olması gerekmektedir.

4. Depo içinde yer alan boru bağlantılarında sızıntının olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5. Belirli aralıklarla depo suyundan alınarak analiz yapılmalıdır.


Bina su depolarının niteliği nasıl olmalıdır?


Su depolarının niteliği 17 Şubat 2005 yılında 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirtildi. Yönetmeliğe göre bina su depolarında dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyle:


1. Depoların iç yüzeyinde suyun niteliğini bozmayacak malzemeler ile yapılmış olması lazım.

2. Deponun içinde sabit bir merpen olmalıdır.

3. Su analizi yapmak için gerekli tertibat sağlanmalıdır.

4. Deponun başka bir binaya bitişik yapılmaması ve çatısının olmaması gerekir.

5. Depo gözlerinin havalandırılması yapılmalıdır.

6. Depoya dışarıdan yabancı ürünlerin girmesini engelleyen havalandırma bacaları kullanılmalıdır.