Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bina tamamlama sigortası genel şartları!

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik gereğince, ön ödemeli satışlar için bina tamamlama sigortası yapılması gerekiyor. İşte bina tamamlama sigortası genel şartları..27 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik gereğince, ön ödemeli satışlar için bina tamamlama sigortası yapılması gerekiyor.


Yönetmelik gereğince bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemiyor, haczolunamıyor, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamıyor.


Bina tamamlama sigortası genel şartları

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ön ödemeli konut veya devre tatil satışlarında, 


a) Satıcının iflas etmesi

b) Satıcının gerçek kişi olması durumunda mirasçıların mirası reddetmesi şartıyla ölümü veya

c) A3 ve A4 maddelerinde belirtilen haller dışında, satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması hallerinde, teminat hesabında belirtilen tüketicilere, bu genel şartlara ve poliçe özel şartlarına göre sigorta teminatı sağlar. 


Bu sigorta ile sigortacı, ön ödemeli satışa konu proje için poliçe düzenleyerek satıcıya projenin ön ödemeli satışa konu kısmı için azami bir teminat limiti tahsis eder. Proje kapsamında, tüketicilere konut veya devre tatil satışı yapılmasından sonra ise konut veya devre tatil satış bedeli üst sınır olmak üzere her bir tüketici için, müstakil teminat senetleri düzenler. Müstakil teminat senetlerinin toplamı sigortacı tarafından satıcıya tahsis edilen azami teminat limitini teşkil eder.


Sadece banka kanalıyla yapılacak ödemeler teminat senedi kapsamındadır. Taşınmazın kısmen bağlı kredi ile alınması halinde, kredi veren veya konut finansmanı kuruluşu tarafından sağlanan kredi tutarını aşan kısım teminat kapsamındadır.


Bu sigorta sözleşmesi kapsamında yapılacak tazminat taleplerinin, rizikonun gerçekleşmesini müteakip 6 ay içinde ve her halükarda, poliçede kararlaştırılmışsa, ek bildirim süresi içinde yapılması gerekir.


Bina tamamlama sigortası genel şartları tamamı için tıklayınız.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com