Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bina tamamlama sigortası nedir?

27 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik gereğince, ön ödemeli satışlar için bina tamamlama sigortası getirildi. Peki, bina tamamlama sigortası nedir?Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce yönetmelikteki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunlu oluyor.


27 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik gereğince, ön ödemeli satışlar için bina tamamlama sigortası getirildi.


Peki, bina tamamlama sigortası nedir? Bina tamamlama sigortası esasları nelerdir?


Bina tamamlama sigortasının kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirleniyor.


Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com