Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Binalarda asansör zorunluluğuna yeni düzenleme!

Binalarda asansör zorunluluğuna yeni düzenleme geldi. Tek bağımsız bölümlü 3 katlı konutlar asansör zorunluluğundan muaf tutuldu.


Binalarda asansör zorunluluğuna yeni düzenleme geldi. Tek bağımsız bölümlü 3 katlı konutlar asansör zorunluluğundan muaf tutuldu.


Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu oldu. Tek bağımsız bölümlü konutlar ise bu zorunluluktan hariç tutuldu.


Yönetmeliğe göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu olup, iskân edilen ve ortak alan bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunlu oldu. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilecek.


Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç 800 metrekareden veya kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunlu oldu. 


Ayrıca; kat alanı 800 metrekareden ve kat adedi 3'ten fazla olan umumi binalarda, uygulama imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20 den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunlu oldu.


Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekiyor.