Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Birlik İnşaat

Birlik İnşaat 1997 yılında kuruldu. Beton üretimi yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Turan Kahraman’dır.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!


Birlik İnşaat nasıl kuruldu?


1997 yılında kendi şantiyelerindeki beton ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu. Taze beton deneyleri, sertleşmiş beton deneyleri, agrega deneyleri, çimento performans ve fiziksel mekanik deneyleri, uçucu kül ve performans ve fiziksel mekanik deneyler, kimyasal katkı uygunluk ve performans deneyleri yapmaktadır. 


TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına uygun üretimler yapan Birlik İnşaat,  TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun  “Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuar Onayı “ belgesine de sahiptir. Ayrıca diğer belgeler de şöyledir: SO 9001,2000 Kalite Yönetim Sistemi,  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi,  ISO 18001;2007 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi.


Birlik İnşaat yönetim kurulunda hangi isimler vardır?


Yönetim Kurulu Başkanı -  Turan M. KAHRAMAN

Genel Müdür Yardımcısı -  İsmail KAHRAMAN

Sermaye Yapısı -  Turan M. KAHRAMAN,  Mevlüt KAHRAMAN,  Rasim KAHRAMAN


Birlik İnşaat hangi ürünleri çıkarmaktadır?


Basınç Dayanım Sınıfı: C16/20, Basınç Dayanım Sınıfı: C16/20, Basınç Dayanım Sınıfı: C20/25, Basınç Dayanım Sınıfı: C25/30, Basınç Dayanım Sınıfı: C30/37, Basınç Dayanım sınıfı: 35/45, Basınç Dayanım Sınıfı: C40/50.


Birlik İnşaat’ın ürün sınıfları nedir?


Beton Standartları

TS EN 206-1 Nisan 2002: Beton ,Özellik,Performans,İmalat,ve Uygunluk

TS 3527 ARALIK 1980: Beton Agregalarında İnce Madde Oranı Tayini

TS 3624 TEMMUZ 1981: Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık, Su Emme, Boşluk Oranı Tayini

TS EN 13791: Beton Deney Metotları- Yapı ve Yapı Bileşenlerinde Sertleşmiş Betondan Numune Alınması ve Basınç Mukavemetinin Tayini (Tahribatlı Metot)  

TS EN 12350 - 1 13.07.2010: Numune Alma

TS EN 12350 -2 13.07.2010: Çökme (Slump) Deneyi

TS EN 12350 -3 13.07.2010: Vebe Deneyi

TS EN 12350 -4 13.07.2010: Sıkıştırılabilme Derecesi Deneyi

TS EN 12350 -5 13.07.2010: Yayılma Tablası Deneyi

TS EN 12350 -6 13.07.2010: Sıkıştırılmış Taze Beton - Yoğunluk Tayini

TS EN 12350 -7 13.07.2010: Hava Muhtevasının Tayini

TS EN 12390 -1 08.04.2002: Sertleşmiş Beton Deneyleri Deney Numunesi Ve Kalıplarının Şekil, Boyut Ve Diğer Özellikleri  

TS EN 12390 -2 29.04.2010: Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması Ve Küre Tabi Tutulması  

TS EN 12390 -3 29.04.2010: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini

TS EN 12390–4 08.04.2002: Deney Makinelerinin Özellikleri

TS EN 12390 -6 24.06.2010: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini

TS EN 12504 -1 19.01.2010: Yapıda Beton Deneyleri Karot Numuneler, Karot Alma Muayene Ve Basınç Dayanımının Tayini

TS EN 12504 -2 27.12.2004: Tahribatsız Deneyler Geri Sıçrama Değerinin Tayini

 TS 3261 EYLÜL 1978:  Taze Betonda Hava Miktarının Hacim Metodu İle Tayini

TS EN 45501 -MART 1997: Tartı Aletleri -Otomatik Olmayan- Metrolojik Özellikler


Agrega Standartları

TS 706 EN 12620+A1(28.04.2009): Beton Agregaları

TS EN 932-1(25.02.1997): Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Kısım 1  Numune Alma Metotları 

EN 932-3 TS 10088(09.04.1997): Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem Ve Terminoloji 

TS EN 932-5 (13.03.2001 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 5: Genel Cihazlar Ve Kalibrasyon (4)  

EN 933-1 TS 3530/A1(27.02.2007 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini - Eleme Metodu (2)                  

EN 933-3 TS 9582(12.04.1999 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi (2)  

EN 933-4 TS 3814(14.11.2001) Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Tane Şeklinin Tayini- Şekil İndisi İptal

TS EN 933-7  (11.04.2000) Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 7: İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi

TS EN 933-8  (13.03.2001) Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini

TS EN 933-9  (19.01.2010)  İNGİLİZCE METİN: Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 9: İnce Malzeme Tayini - Metilen Mavisi Deneyi(2)

TS EN 933-10 (19.01.2010) İNGİLİZCE METİN: Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm10: İnce Malzeme Tayini-İnce Dolgu Malzemelerinin Tane Büyüklüğüne Göre Sınıflandırılması (Hava Jetiyle Eleme) (2) 

TS EN 1097-2(22.01.2002) İNGİLİZCE METİN: Agregaların Mekanik Ve  Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar(2)

TS EN 1097-3  (12.04.1999 ) Agregaların Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3:Gevşek Yığın Yoğunluğunun Ve Boşluk Hacminin Tayini (5)

TS EN 1097-6 (18.03.2002) Agregaların Mekanik Ve Fiziksel Özellikleri İçin  Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu Ve Su Emme Oranının Tayini (3)

TS EN 1097-9 (13.03.2001) Agregaların Mekanik Ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 9: Çivili Lastiklerden Kaynaklanan Aşınmaya Karşı Direncin Tayini- Nordik Deney

TS EN 1225 ISO 565 (02.04.2001) Elekleri - Metal Tel Örgülü Elekler, Delikli Metal Plâkalar, Elektrokimyasal Şekillendirilmiş Deney Levhalar Göz Ve Delik Açıklıklarının Anma Büyüklükleri

TS EN 1226 ISO 3310 (27.02.1996) Deney Elekleri - Teknik Özellikler Ve Deneyler - Kısım 1: Tel Örgülü Deney Elekleri İPTAL

TS EN 1367-1  (29.06.2009 ) Agregaların Isıl Ve Bozunma Özelliklerini Tayin  İçin Deneyler - Bölüm 1: Donmaya Ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini (2)

TS EN 1367-2  (23.03.2010 )İNGİLİZCE METİN: Agregaların Termal Ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi (3)

TS EN 1367-4(09.04.2009 ) İNGİLİZCE METİN: Agregaların Isıl Ve Yıpranma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 4: Kuruma Büzülmesinin Tayini  (2)

TS EN 1744-1 (23.03.2010 ) İngilizce Metin: Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz (2)

TS 3529  (19.12.1980 ) Beton Agregalarının Birim Ağırlıklarının Tayini


Kimyasal Katkılar

TS EN 480-8/Şubat 2001: Kimyasal Katkılar (Harç) Şerbet İçin Deney Yöntemleri: Katı Madde Muhtevası Tayini

TS EN 934–2 1.19.2010: Beton Katkıları –Tarifler Ve Özellikler, Uygunluk İşaretleme Ve Etiketleme

Karma Suyu  

TS EN 1008 / Nisan 2003: Beton Karma Suyu (Numune Alma- Beton Endüstrisinde İşlerden Geriye Kazanılan Su Dâhil, Suyun Beton Karma Suyu Olarak Uygunluğunun Tayini Kuralları

TS 6229/Aralık 1988: Su Kalitesi (Serbest Klorür Ve Toplam Klorür Tayini/Rutin Kontroller İçin N,N—Di Etil -1,4- Fenilendiamin İle Klorimetrik Metod)

TS ISO 71502 1999: Su Kalitesi Amonyum Tayini Bölüm 2otomatikSpektrometrik Metot  

Uçucu Kül  

TS EN 451–2/Şubat 2000: Uçucu Kül Deney Metodu (Islak Eleme İncelikTayini  

TS EN 450-2: Uçucu kül - Betonda kullanılan - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi  

TS EN 450-1+A1: Uçucu kül - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriterleri

Kâgir Yapıların Tasarımı

TS ENV 1996–1–1 Ocak 2001: Binalar İçin Genel Kurallar Donatılı Ve Donatısız Kâgir Kuralları

Çimento

TS EN 196–1/ Mart 2002: Çimento Deney Metotları - Dayanım Tayini

TS EN 196–2 /19.01.2010: Çimentonun Kimyasal Analizi

TS EN 196–3 /19.01.2010: Priz Süreleri Ve Genleşme Tayini

TS EN 197-1: Genel çimentolar Bileşim özellikler ve uygunluk kriterleri

TS EN 12878- 27.02.2007: Çimento Ve/Veya Kireç Esası Yapı Malzemelerinin Renklendirilmesinde Kullanılan Pigmentler – Özellikler Ve Deney Yöntemleri