Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi

İstanbul Boğazı’nın Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar’ı kapsayan sahil kısmıdır. Avrupa yakasında, Ortaköy Camii'nden başlayıp Rumelifeneri'ne; Anadolu'da Fethipaşa Korusu'ndan Anadolu Feneri'ne uzanır. Bölge, yapılaşmaya karşı kanunlarla korunur.Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi neresidir? 


İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar ilçelerini kapsayan bölgedir. Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi; Avrupa yakasında, Ortaköy Camii'nden Rumelifeneri'ne; Anadolu yakasında Fethipaşa Korusu'ndan Anadolu Feneri'ne uzanır. Bölge, yapılaşmaya karşı Boğaziçi Kanunu, İmar Kanunu ve Gecekondu Kanunu ile korunmaktadır. 


Boğaziçi Kanunu, 'öngörünüm bölgesi'ni nasıl tanımlar?


Kanuna göre bölge, “Boğaziçi sahil şeridine bitişik olan ve 22/7/1983 tarihli 1/1000 ölçekli imar uygulama planında gösterilen bölgedir”. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi

Boğaziçi Öngörünüm BölgesiBoğaziçi öngörünüm bölgesi için yapılan çalışmalar nelerdir?


2960 ve 3194 sayılı yasalara, yönetmelik ve plan şartlarına göre; bu çalışmalar şu şekilde detaylandırılabilir: 


- Temel üstü, yıkım ve tamirat ruhsatları vermek, 

- İnşaatların projelerine uygun yapılmasını sağlamak, 

- Kaçak yapılaşma ve gecekonduyu önlemek, 

- Kat-kesit, kontur, gabari, pafta ve revizyonları, kıyı tespitleri gibi harita çalışmaları yapmak, 

- İmar durum taleplerini karşılamak, 

- Fiziki planlama çalışmaları için etüd, planlama, rapor gibi çalışmalar yapmak, 

- Korunması gerekli kültür varlıklarını ve mevcut yeşil dokunun muhafazasını ve geliştirilmesini sağlamak, 

- Koru, mesire alanı, park gibi yeşil alanları kamulaştırarak halkın hizmetine sunulmasını sağlamak.


Boğaziçi bölgesi hakkında yapılan çalışmalar nedir?


Boğaziçi bölgesi için özel bir yasa çıkarıldı. Bu yasa, 2960 sayılı Boğaziçi Yasası’dır. Bu yasa 22 Kasım 1983 tarihinde yürürlüğe girdi. Boğaziçi Yasasının amacı, Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.


Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer alan yapılar hangileridir?


Sarıyer: Noya Sarıyer Göl Evleri, North İstanbul, Sultan Koru Evleri, Park One Sarıyer, Oksizen Evleri, Foresta Evleri, Talya Konakları, Gravür Park Evleri, Propa İnşaat, İroko Evleri, Vadi İstanbul Sarıyer projesi.


Beşiktaş: Armoni Residence, Nest Rezidans, Büyükhanlı Barbaros Evleri, Trend Fulya, Nef Bebek, Merkez Residence, Milkent Arnavutköy, Meriç Dikilitaş.


Beykoz: Ant Riva, Kidstown, Çubuklu Vadi Evleri, Beykoz Vadi Konakları, Beykonak Evleri, Cumbba Home Club, Koru Konakları.


Üsküdar: Üsküdar Prestige evleri, Şehrizar Konakları, New City, Metropark evleri, Betapark.


Boğaziçi öngörünüm bölgesi hakkında çıkan bazı haberler:


12.07.2012/Emlakkulisi.com: Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde arsa sahibi olan İsmail Arıman, bir gazeteye ilan vererek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. İlanda; İstanbul Boğazı'ndaki tapulu arsalara bir çare bulmasını istedi.


29.10.2012/Emlakkulisi.com: Boğaziçi öngörüm bölgesinde yer alan arsa ve araziler için taleplerin olduğunu fakat henüz böyle bir çalışma olmadığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, çalışmalar olur ise kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.


Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi


Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi hangi yasalar ile korunuyor?


1.  2960 Boğaziçi Yasası

2. 3194 İmar Kanunu

3. 775 Gecekondu Kanunu


Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi
Turyapı Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Turpçu 

Konutun profesyonelleri Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi için ne diyor?


Boğaziçi imara açılmasın, kaçak yapılar kaldırılsın


Turyapı Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Turpçu: İstanbul Boğazı için yapılması gereken en doğru iş, bir kurul gözetiminde kaçak yapıları ortadan kaldırmak, depreme dayanıksız yapıları rehabilite etmek ve nüfus yoğunluğunu artıracak yapılandırmayı sınırlandırmak olacaktır.

 


Boğaziçi'nin imara açılması konusunun gündeme gelmesiyle ilişkin olarak açıklamada bulunan Turyapı Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Turpcu, İstanbul Boğaziçi alanının, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14 Aralık 1974 tarihli, 8172 sayılı kararı ile doğal sit alanı ilan edilmiş olduğunu,

özel bir yasa olan 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'nın ise 22.11.1983 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Boğaziçi Yasası'nın amacının, Boğaziçi alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek olduğunu ifade ediyor.

 


Kamu yararı için Boğaziçi korunmalı Söz konusu kanunun 6.maddesi ile 11.01.1984 tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün kurulduğunu belirten Turpcu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün, 'Boğaziçi Öngörünüm Alanı Sahil Şeridi' ve 'Öngörünüm Bölgesi' olmak üzere toplam 4634 hektarlık alanda çalışmalarını yürüttüğünü, bunun 165 hektarının sahil şeridi olduğunu dile getiriyor.

 

Kamu yararı açısından son derece doğru bir kanun olan Boğaziçi Yasası'nın aynen korunması ve Boğaziçi'nin imara açılmaması gerektiğini ifade eden Turpcu, yapılması gereken en doğru işin Boğaziçi bölgesindeki mevcut kaçak yapıların bir kurul gözetiminde ortadan kaldırılması, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen konutlar ile kamu binalarının rehabilite edilmesi ya da yeniden inşa edilmesi olduğunu belirtiyor. Turpcu, Boğaziçi gibi dünya çapında bir tabiat ve kültür harikasını korumanın ve elbirliğiyle daha da güzelleştirmenin hepimizin borcu olduğunu da sözlerine ekliyor.