Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Borç miras kalır mı?

Bir kimsenin vefatının ardından sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar yasal ve atanmış mirasçılarına kalıyor. Peki, borç miras olur mu?


Bir kimsenin vefatının ardından sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar yasal ve atanmış mirasçılarına kalıyor. Peki, borç miras olur mu? Borç miras kalır mı?


Vefat eden bir kimse malvarlığını miras olarak bırakabileceği gibi, mevcut borçları da yasal mirasçılarına kalıyor.


Medeni Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar.


Ancak, mirasçılar miras olarak kalan borcu reddedebiliyor. Miras, üç ay içinde reddolunabilir.


Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.


Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlıyor.


Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer.


Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez.


Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.


Reddin şekli

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.


Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com