Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bosaj

Taş duvardır. Pürüzlü ve çıkıntılı bir görünümü sahiptir.Bosaj ne demektir?


Bosaj; bir duvar yüzündeki taşların çeşitli şekillerde pürüzlü ve çıkıntılı olarak bırakılmasına denir. 


Bosajlı duvarın uygulandığın yapılar hangileridir?


1.Sinap Kalesi / Mersin

2.Gülek Kalesi / Tarsus

3.Antik Alabanda Tiyatrosu

4.Taşköprü / Adana

5.Demirbank Binası

6.Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü Binası


Bosajlı yapı örneklerinin özellikleri nedir?


1.Sinap Kalesi

Mersin’in yaklaşık 29 km. kuzeyinde yer almaktadır. Kale , köşelerinde dört kulesi olan dikdörtgen planlıdır. Topoğrafik yapıya göre çukurda kalan kalenin duvarları kısmen çökmüş ve iç yapısı tamamen yok olmuştur. Dış duvarlarda bosajlı duvar örgü sistemi uygulanırken, duvar aralarındaki kırık moloz taşlar ise dolgu malzemesini oluşturmaktadır.


2.Gülek Kalesi

Tarsus’un yaklaşık 60-65 km. kuzeyinde yer almaktadır. Temelleri Orta Çağ döneminde atılmıştır.  Yuvarlak veya kare planlı büyüklü küçüklü kulelerle bu surlar güçlendirilmiştir. En doğu ucunda bir de sarnıç yer almaktadır. Duvarlarında bosajlı kesme blok taşlar kullanılan kalenin üzerinde iki yeni yapı bulunmaktadır.


3.Taşköprü

Adana’da yer almaktadır. Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlamaktadır. 2000 yılında restore edilip trafiğe kapatılmıştır. Tarihte birçok ada sahip olmuştur. Bunlar: Saros Köprüsü, Justinianus Köprüsü ve Taşköprü’dür.

Köprünün günümüzdeki uzunluğu 310 m.dir. Üzerindeki yol halen parke taş döşemelidir, kaldırımlar dahil genişliği 11,40 cm.dir. Köprü ayakları bosaj duvarlı olarak yapılmıştır. 


4.Antik Alabanda Tiyatrosu

Antik Alabanda Tiyatrosu’nun ön yüzleri dışa doğru oval bir şekil verilmiş olup, dikdörtgenler prizması şeklindeki taşlarla örülmüştür. Hellenistik dönemde çokça görülen bir mimari yapıya sahiptir. 


 Bosaj

Antik Alabanda Tiyatrosu