Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Boşanma halinde aile konutuna ne olur?

Aile konutu, bir ailenin devamlı suretle ikametine ayrılan konut oluyor. Peki, boşanma halinde aile konutuna ne olur?


Aile konutu, bir ailenin devamlı suretle ikametine ayrılan konut oluyor. Medeni Kanun'unda bu yerin adı "yerleşim yeri" olarak geçiyor. Yerleşim yeri ise; bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle ikamet ettiği yer olarak tanımlanıyor.


Medeni Kanun aile konutu olan taşınmazlar için malik olmayan eşe bazı haklar tanıyor. Kanunen aile konutu şerhi konulan bir evde, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemiyor, aile konutunu devredemiyor veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor.


Ancak rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebiliyor.


Peki, eşlerin boşandığını düşünelim. Boşanma halinde aile konutuna ne olur?


Boşanma halinde aile konutu..


Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi hâlinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyasını kullanmaya hangisinin devam edeceği konusunda eşler anlaşabilirler. 


Konutta kalma hakkını elde eden eş, bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir.


Eşlerin aile konutunda kimin kalmaya ve ev eşyasını kimin kullanmaya devam edeceği konusunda anlaşamamaları hâlinde, hakkaniyet gerektiriyorsa hâkim, olayın özelliklerini, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakka hangisinin sahip olacağına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re'sen karar verir; bu kararında kalma ve kullanma süresini belirleyerek  tapu kütüğüne şerhi için tapu memurluğuna bildirir.


Hâkim aksine karar vermedikçe hak, belirlenen sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Ancak, bu süre sona ermeden yararlanan tarafın durumunda değişiklik olması hâlinde, diğer taraf hâkimden, kararın gözden geçirilmesini isteyebilir.


Eşler konutta kira ile oturuyorlarsa hâkim, gerektiğinde konutta kiracı sıfatı taşımayan eşin kalmasına karar verebilir. Bu durumda, kiralayanın sözleşmeden doğan haklarını güvenceye almak için gerekli düzenleme yapılmasına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re'sen karar verilir. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com