Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Boşanmada ihtiyati tedbir talebi!

Karşı tarafça dava konusu mal varlığının dava süresince üçüncü bir kişiye devri ihtiyati tedbir ile önlenebiliyor. Peki, boşanmada ihtiyati tedbir talebi nasıl yapılır?


Boşanma süreci içerisinde olan eşler, taşınmaz malları üzerinde ihtiyati tedbir koyabiliyor. Böylece ihtiyati tedbir ile, karşı tarafça dava konusu mal varlığının dava süresince üçüncü bir kişiye devri önlenebiliyor. 


Uyuşmazlık konusu her türlü maddi mal varlığı değeri üzerine ihtiyati tedbir konulabiliyor. Peki, boşanmada ihtiyati tedbir talebi nasıl yapılır?  


Boşanmada ihtiyati tedbir talebi

İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir.


Talep edenin haklarının derhâl korunmasında zorunluluk bulunan hâllerde, hâkim karşı tarafı dinlemeden de tedbire karar verebilir.


Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır.


İhtiyati tedbir kararı

(1) Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir.


(2) İhtiyati tedbir kararında;

a) İhtiyati tedbir talep edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı, soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı,

c) Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği,

ç) Talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde bir teminat göstereceği,

yazılır.


(3) İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com