Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD)

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD), Temmuz 2003’te kurulan meslek örgütüdür. BOSAD, 2010 yılı sonu itibariyle 75’den fazla üyeye sahiptir.Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD)
Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD)Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ne zaman kuruldu?


Bosad, 2003 Temmuz ayında dokuz kurucu üyesi ile (Betek Boya San.Tic. A.Ş., ÇBS Boya San.Tic. A.Ş., DYO Boya Fabrikaları A.Ş., DYO Matbaa Mürekkepleri San.Tic. A.Ş., Jotun Boya San.Tic. A.Ş., Marshall Boya ve Vernik San.Tic. A.Ş., Meges Boya San.Tic. A.Ş., Polisan Kimya San. Tic. A.Ş., SG-Weber Yapı Kimyasalları San.Tic. A.Ş.,) başladığı Mesleki kuruluş sürecini tamamlamış olup,  2010 yılı sonu itibari ile 75 üyeyi geçmiş bulunmaktadır. Kayıtlı ekonomi içinde temsil edilen, “Ulusal Boya Sanayi” içindeki katılımcı payının %80’e ulaşmasıyla önemli bir aşama kaydetmiştir. Bosad kuruluş sürecini takiben yaptığı etkin çalışmalar ile “ Meslek Örgütü “ olarak tanımlanan bir sektör gücünü bünyesinde barındırmaktadır.BOSAD’ın kuruluş amacı nedir?


Bosad'ın temel kuruluş amacı; Türk Boya Sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak, ulusal boya tüketimini arttırarak, tüketicimize çağdaş ve sağlıklı ürünler sunmak, ülke ekonomimize ihracatçı bir sektör konumu kazandırarak, mevcut AB entegrasyon sürecine sektörel bazda katkı yapmaktır.BOSAD hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?


Bosad'ın genel faaliyetleri dört temel başlıkta sınıflandırılabilir;


Boya sanayimizin bağlantılı olduğu tüm sektörel alanlarda, makro ve mikro düzeydeki sorunların tespiti ve çözümü için, ilgili bürokratik kesim ile mesleki anlamda işbirliği sürecini sürdürmek ve AB'ye entegrasyon sürecine hazırlanmak


Sektörün teknik altyapısına yönelik sorunların çözümü için proje bazında faaliyetler yapmak


Kamuoyumuza yönelik olarak mesleki sektörel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülen tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini sürdürmek


Uluslararası alanda sektörel temsil gücünü ve faaliyetlerini arttırmak


Bu çalışmalar yanında, Bosad olarak sektörümüzün teknik, ekonomik yapısına yönelik 15'e yakın çalışma alanını içeren Bosad Çalışma Gruplarımız kurulmuş olup, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin teknik yönetiminde aktif şekilde çalışmalar devam etmektedir. Bu alanda son derece etkin ve verimli sonuçlar alınmaktadır. Boya sanayimizin güncel ve yapısal sorunlarına yönelik olarak Bosad bünyesinde, çeşitli alanlardaki Çalışma Grupları, kuruluşlarımızdan 150 uzmanın desteği ile çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. İlgili  çalışma alanları mesleki anlamda diğer meslek kuruluşlarına örnek teşkil etmektedir.


Bosad diğer yandan STK olarak kendi mesleki çalışmaları ile entegre olduğu başta Kimya, İnşaat ve diğer yan sektörlerin Meslek Örgütleri ile çok yönlü işbirliği sürecini sürdürmekte ve ortak katılımlı projelere dahil olmaktadır. Bosad'ın işbirliği süreci içinde ortak çalışmalar yaptığı meslek örgütlerinin başında; TOBB, İMMİB, İTO, İSO, ATO, GSO, İMSAD, İZODER, KMO, TKSD, KİPLAS, TİSİT, MAPESAD, PAGEV, TÜSİAD, İKV, v.b. eşdeğer kuruluşlar yer almaktadır.Bosad proje çalışmaları nelerdir?


TOKİ Başkanlığı ile yapılan ikili görüşmeler sonucunda sektörel alanda gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında teknik uzmanlarımızın katılımlarıyla Bosad'da bir araya gelinmiştir.


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bosad'ın ortaklaşa yürüttüğü "Çevre Alanında Kapasite Geliştirme" Proje çalışmasının çıktıları 15 Kasım 2011 tarihinde Marriott Otel'de uzmanlarımızın, Bakanlık ve REC ile Boğaziçi Üniversitesi yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda paylaşılmıştır.


İKMİB ve Bosad işbirliğinde yürütülmekte olan "Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Projesi" kapsamında yurtdışı pazarlama stratejimizin ve 2012 yılı için hedef pazarlarımızın belirlendiği toplantılar Bosad'da gerçekleştirilmiştir.

paintistanbul 2010'un ardından oluşturulan paintistanbul 2012 Fuar Organizasyon Komitesi ve Kongre Bilimsel Kurulu'nun 2 yıl süren çalışmaları sonucunda 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında paintistanbul 2012 gerçekleşmiştir. paintistanbul 2012 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuarı CNR Expo Fuar Merkezi'nin 1 ve 3 numaralı Hall'lerinde gerçekleşirken eş zamanlı Kongre ise WOW Hotels & Convention Center'da gerçekleşmiştir. Uluslararası alanda konularında uzman NürnbergMesse ve Vincentz Network'ün katkılarıyla paintistanbul 2012 etkinliği Bosad'ın bölgemizin bir üretim ve çekim merkezi olma hedefiyle paralel olarak gerçekleşmiştir.
Bosad'ın Sivil Toplum Kuruluşları ile çalışmaları nelerdir?


ISO'da Kimyasal Ürünlerin İmalatı ve Plastik ve Kauçuk İmalatı sektörlerinin dış ticaret, teşvik, uluslararası doğrudan yatırım alanlarındaki sorunlarına yönelik toplantıya Genel Sekreterlik düzeyinde katılım sağlanmıştır. Ayrıca Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan'ın da katılımlarıyla 2011 yılı II. Meslek Komiteleri " Türk Sanayinin Üretim ve İhracat Yapısında Değişiklik Stratejisi" başlıklı ortak toplantısına Genel Sekreterlik düzeyinde katılım sağlanmıştır. ISO'da " İstanbul'da Sanayinin Yerleşimi" konusunda Kimyasal Ürünlerin İmalatı ile Plastik ve Kauçuk Ürünlerinin İmalatı alanındaki sektörel sorun ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıya Genel Sekreterlik düzeyinde katılım sağlanmıştır.


ITO'da Hazır Ambalaj Teknik Komite toplantısının 14. gerçekleştirilmiş olup, katılım Bosad Genel Sekreterliğince sağlanmıştır.


2011 Kimya yılı çerçevesinde Conrad İstanbul Hotel'de düzenlenen sektörel basın toplantısına Başkanımız Sn. Ahmet Faik BİTLİS katılmıştır.


TKSD merkezinde 2012 yılında Mersin'de düzenlenmesi planlanan Kimya Sanayi Şurası çerçevesinde yapılan toplantılara Genel Sekreterlik olarak katılım sağlanarak gerekli katkılar sağlanmış, görüşme ve program üzerine değerlendirilmiştir.


TOBB/Ankara'da Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Teknik Komite toplantısına Genel Sekreterliğimiz ve teknik heyetimiz katılımda bulunarak, T.C. Sağlık ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile ilgili alandaki teknik gelişmelerin paylaşımında bulunmuşlardır.


TOBB/İstanbul-Levent'de Kimya Sanayi Meclisi Genel Sekreterler toplantısına katılım sağlanmış olup, sektörel bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. TOBB/ Levent'de Kimya Sanayi Meclisi Genel Sekreterleri ve teknik ekibimizle birlikte 5898 sayılı uçucuların insan sağlığına etkileri kanunu çerçevesindeki toplantıya katılım gerçekleştirilmiş ve sektörel paylaşımlar gerçekleştirilmiştir.


TOBB/Ankara'da Kimya Sektör Meclisi üyeliğimiz kapsamında " Yeni Teşvik Sistemi ve Sektör Özelindeki Uygulamalar" alanında gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreterliğimizin katılım ve desteği sağlanmıştır.


TOBB/Ankara'da Türkiye Kimya Sanayi Meclisi üyelerinin katılımları ve T.C. Ekonomi Bakanlığı nezdinde GİTES Raporu ve Eylem Planı ile Kimya Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planları kapsamında düzenlenen toplantıya Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve destek sağlanmıştır. TOBB/ Kimya Sanayi Meclisi çalışmalarına Bosad olarak Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve destek sağlanarak, özellikle Kimya Sanayi Strateji Belgesi ve Devlet yardımları konusundaki çalışmalara mesleki katılımımız devam etmektedir.


EBSO'da (Ege Bölgesi Sanayi Odası) 3521 Grubunda - Boya, Vernik ve Reçine İmalatı Kriteri (Kapasite Raporu) konusunda Ege bölgesindeki üreticilerin ve Genel Sekreterliğimizin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda kapasite raporu hakkında ortak görüş oluşturulmuştur.


SEDEFED'in Kimya Sektörü Rekabet Gücü başlığı altında düzenlediği Türkiye'nin Kimya Sektöründe Atılımcı Sonuçlar Elde Edebilmesi için izlemesi gereken stratejilerin tartışıldığı toplantıya Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve destek sağlanmıştır.


Kiplas'da kimya sektörü alanında kurulması hedeflenen Vakıf çalışmaları dahilinde Vakıf Senedi ve Vakfın kuruluş işlemleri konusundaki sektörel toplantıya katılım sağlanmıştır.


İKMİB’in düzenlediği AR-GE Proje Pazarı Danışma Kurulu toplantılarına Bosad olarak Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve mesleki katkılar sağlanmıştır. ve 27-28 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleşen AR-GE Proje Pazarı Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve destek sağlanmıştır. İKMİB’in aynı konudaki çalışmalarına yönelik toplantılarına 2012 yılında da destek ve katılım Genel Sekreterlik düzeyinde sağlanmıştır. Ayrıca İKMİB'de gerçekleştirilen KSP Genel Sekreterler toplantısına Bosad adına katılım sağlanmıştır. İKMİB ile Bosad ve sektör üyelerimizin ortak katılımlarıyla gerçekleştirilen Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı projesi toplantıları Bosad’da gerçekleştirilmiştir ve Kasım ayı içerisinde tamamlanma aşamasına gelmiştir. İKMİB merkezinde Kimya Sektör Platformu Genel Sekreter ve Başkanlarının katılımlarıyla ortak düzenlenen toplantıda 2013 yılı Şurası ve İTO ile gerçekleştirilecek toplantıda ele alınacak diğer sektörel konuların değerlendirilmiştir. Ardından İTO Başkanı Sayın Murat Yalçıntaş ile KSP Başkanları ortak toplantısını İTO merkezinde 2013 yılı Şuranın desteklenmesi ve sektörel alanda yaşanan gelişmelerin paylaşılması çerçevesinde yapılmıştır.BOSAD'ın diğer mesleki çalışmaları hangileridir?


Bosad ve Alman Boyacılar Birliği (VdL) ile yapılan resmi temaslar 20-21 Şubat 2012 tarihlerinde Bosad Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Faik Bitlis, Bosad Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Sn. Ahmet Yiğitbaşı ve Bosad üyesi Sn. Hakan Ünel’den oluşan heyet ile gerçekleştirilmiştir.


İTO'nun desteği ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu tarafından "Dünyanın 7. Kongre Şehri" konumuna yükselen "İstanbul'un Kongre Elçisi Olun" programı çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet Faik BİTLİS'e plaket verilen törene Başkanlık düzeyinde katılım sağlanmıştır.


DELOİTTE Danışmanlık firması yetkilileri Bosad’da Türk Ticaret Kanunu yeni düzenlemeleri çerçevesinde üyelerimizin geniş katılımı ile toplantısını gerçekleştirmiş, sektörel alandaki gelişmeler TTK dahilinde değerlendirilmiştir.


25-26 Nisan 2012 tarihlerinde T.C. Ekonomi Bakanlığının "Tedarik Zinciri İçin Reach" konulu TAIEX Çalıştayına Genel Sekreterlik olarak katılım sağlanmış, paylaşımlarda bulunulmuştur.


02-03 Mayıs 2012 tarihleri aralığında Mersin'de "VI. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası" düzenlenmiş olup, Genel Sekreterlik ve Başkanlık düzeyinde katılım sağlanmıştır.BOSAD, hangi konularda çalışma grupları kurdu?


Ahşap-Mobilya Çalışma Grubu, Deniz Boyaları Çalışma Grubu, İnşaat Boyaları Çalışma Grubu, Haksız Rekabet Alt Çalışma Grubu, Sektörel Büyüme ve Tüketimin Arttırılması Alt Çalışma Grubu, Tüketicinin Bilinçlendirilmesi Alt Çalışma Grubu, Otomotiv Boyaları Çalışma Grubu, Sanayi ve Toz Boya Çalışma Grubu, Matbaa Mürekkepleri Çalışma Grubu, Ar-Ge Çalışma Grubu (Standartlar/ TSE Alt Çalışma Grubu, Reach Alt Çalışma Grubu, VOC Alt Çalışma Grubu), Hammadde Çalışma Grubu (Teknik Envanter Alt Çalışma Grubu, Yatırım İşbirliği Alt Çalışma Grubu, Biyosidal Ürünler Alt Çalışma Grubu, Çevre Çalışma Grubu (Atık Yönetimi, AB Mevzuatı, Tehlikeli Kimyasallar Mevzuat ve Uygulamaları v.b.), İnsan Kaynakları/İSG ve Mesleki Teknik Eğitim Çalışma Grubu (İSG Alt Çalışma Grubu (İSG/İSGÜM Ortak Protokolü, MYK Protokolü ve ilgili kapsamdaki Çalışmaları), Kurumsal İlişkiler / Sektörel Kamu Maliyesi Çalışma Grubu), Üretim-Lojistik Çalışma Grubu (ADR Yönetmeliği/Proje Uygulaması, AB Entegrasyonu ve Kara Ulaşım Mevzuatı), Diğer Teknik Alt Çalışma Grupları (Dış Ticaret Çalışma Grubu, paintistanbul 2010-2012 Kongre ve Fuar Projesi Çlş.Gr., Proje Bazlı İBB ve Yerel Yönetimler – Bosad ortak Çlş.Gr., Yüksek Fen Kurulu(YFK) Çalışma Grubu, HAZTEK- Hazır Ambalaj Teknik Çalışma Grubu ve Ölçüler ve Standartlar Çalışma Grubu)BOSAD’a kimler üye olabilir?


5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Bosad Ana Tüzüğü'nde belirtilen ilgili koşulları yerine getiren her gerçek kişi üye olabilir. Üyelik Müracaat Formlarının ilgili kişilerce doldurulup dernek merkezine iletilmesi ile süreç devam eder ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelik kesinleşir. Bosad'a üye olan her kişinin ayrıca Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Temel İş Ahlakı Prensipleri sözleşmesini de onaylaması gerekmektedir.BOSAD üyesi firmalar hangileridir? 


ADOLİN BOYA KİMYA SAN. A.Ş., AKÇALI BOYA SAN. TİC. A.Ş., AK-İŞ BOYA SAN. TİC. A.Ş., AK-TAŞ DIŞ TİC. A.Ş., AKZO NOBEL BOYA SAN. AŞ., AKZO NOBEL KEMIPOL KIMYA SAN. A.Ş., ALFA KİMYA A.Ş., ARGON KİMYA SAN.TİC. A.Ş., ARKEM KİMYA SAN. TİC. A.Ş., AYKİM KİMYA SAN. A.Ş., AXALTA BOYA SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ., BASF COATINGS BOYA SAN. TİC. A.Ş., BASF TÜRK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., BAYEGAN DIŞ TİCARET AŞ., BAYER TÜRK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ., BETEK BOYA VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş., BMCOLOR MATBAA MÜREKKEPLERİ LTD.ŞTİ., BOYSAN BOYA SAN. TİC. A.Ş., CLARIANT TÜRKİYE BOYA VE KİMY. MAD. SAN. TİC. A.Ş., ÇBS BOYA VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş., DİCLE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş., DOW TÜRKİYE KİMYA SAN. LTD. ŞTİ., DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş., DYO MATBAA MÜREKKEPLERİ SAN. VE TİC.AŞ, DİNÇER LOJİSTİK ve PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ., EGE KİMYA SAN. TİC. A.Ş., ESKİM KİMYA SAN. TİC. A.Ş., EVONIK DEGUSSA TİC. LTD. ŞTİ., FİDAN KİMYA LTD. ŞTİ., FUCHS KİMYEVİ MADDELER İÇ VE DIŞ TİC. VE MÜMESSİLLİK LTD. ŞTİ., GROLMAN KİMYA TİC.LTD.ŞTİ., GÜNKEM GÜNDÜZ KİM. MAD. İTH. SAN. TİC. A.Ş., HACIOĞULLARI BOYA SAN. LTD. ŞTİ., HEMPEL COATINGS SAN. TİC. LTD. ŞTİ., İBA KİMYA SAN. TİC. A.Ş., İSHAKOL BOYA SAN. TİC. A.Ş., İSTANBUL TEKNİK BOYA VE KİMYA LTD. ŞTİ., İZOSAN BOYA SAN. TİC. A.Ş., JOTUN BOYA SAN. TİC. A.Ş., JOTUN TOZ BOYA SAN. TİC. A.Ş., KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş., KANSAİ ALTAN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KARDELEN BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ., KAYALAR KİMYA SAN. TİC. A.Ş., KEMİROPA DIŞ TİC. PAZ. LTD. ŞTİ., KENİTEX BOYA SAN. ve TİC. AŞ., LUMA KİMYA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ., MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN. TİC. A.Ş., MAS KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ., MEGES KİMYA VERNİK VE BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ., MERBOLİN BOYA SAN. TİC. A.Ş., ISP INTERNATIONAL CORP. TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ, IMERYS MİKROMİNERAL A.Ş., MİKRON'S MİKRONİZE MİNERAL END. TİC. A.Ş., NİĞTAŞ MİKRONİZE KALSİT TİC. SAN. LTD. ŞTİ., ORKİM ORTAKLAR BOYA SAN. VE PAZARLAMA A.Ş., OMYA MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş., ORGANİK KİMYA SAN. TİC. A.Ş., PAKSOY KİMYEVİ MAD. SAN. TİC. A.Ş., PALET KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ., POLAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET AŞ., POLİMİKS BOYA KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., POLİSAN BOYA SAN. TİC. A.Ş., PPG INDUSTRIES KİMYA SAN.TİC.AŞ., PROSEP BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ., PULVER TOZ BOYA A.Ş., SAINT - GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş., SERVER BOYA MATBAA MRK. VE VERNİK SAN. TİC. A.Ş., SODİTAŞ SOLVENT DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ A.Ş., TERRACO YAPI MALZ. SAN. TİC. A.Ş., THOR-SPECIALTIES SRL TÜRKİYE. BOSAD hangi haberlere konu oldu?


Deprem bölgesindeki ülkemizde boyasız evler tehlike altında! (Yeni Asır Gazetesi, 30 Ekim 2013)


Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis, boyasız binalarda yağmur suyu hem tuğlayı hem de inşaat demirini yiyip bitirdiği için binaların büyük risk taşıdığını söyledi.


Yeni bir eve taşınılacağında ya da oturulan evde değişiklik yapılacağında akla ilk gelen boya yaptırmak oluyor. Türkiye'de konutlarda dış cepheye iç cephe kadar önem verilmediğini belirten Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis, boyasız binaların büyük risk taşıdığını söyledi, özellikle büyükşehirlerde yapılan binaların birçoğunun yıllarca sıvalı ya da tuğla ile kaba inşaat görüntüsünde kullanıldığını vurgulayan Bitlis, "Çıplak bina sadece görsel olarak kötü değil. Yağmur suyu hem tuğlayı hem de inşaat demirini yiyip bitiriyor. Deprem bölgesindeki ülkemizde boyasız evler tehlike altında" dedi. 


GÜVENLİK UNSURU 


Yıllık 800 bin ton ve 2 milyar dolarlık iç pazarı temsil eden BOSAD'ın Başkam, boyanın en önemli güvenlik unsurlarından birini oluşturduğunu ifade etti. Boyamn şehirlere çağdaş bir görüntü verdiğini anlatan Bitlis, evlerinin dış cephesini boyamayan ev sahiplerini şöyle konuştu: "Boyamn koruyucu etkisi var. Kullanıldığı her yerde paslanmayı da çürümeyi de önler. Binaların dış cephesinde de betona ve dermre su geçmemesini sağlar. Sıvalı hatta tuğla ile yıllar geçiren binalar risk altında. Çünkü yağmur suyu yıllar içinde demiri de betonu da çürütüyor. Bina maliyetinde yüzde 5'i büe bulmayan bu kalem hep atlamyor. Evlerin iç cephesine her yıl boyatanlar dışına bu kadar özen göstermiyor." 


ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI 


Bitlis, Türkiye'nin 800 bin tonluk iç pazarla Avrupa'da 6'ncı sırada bulunduğunu vurguladı. Bitlis'in verdiği bilgiye göre Türkiye'de kişibaşı yıllık tüketim 11 kilogram. Avrupa ve ABD de ise bu rakam 30 kilograma kadar çıkıyor. Bitlis, mantolamanın bu oram artırmak için fırsat olabileceğini belirterek şunları söyledi: "Zorunlu mantolama, yeni yapılan binaları kapsıyor. Bu binalarda mantolama yapıldığında boya da yapılması gerekiyor. 2017'den itibaren mevcut konutlarda da mantolama yapılacak. Böylece çağdaş ve sağlıklı bir dış görüntü oluşacak." AVRUPA'DA CEZA KESİLİYOR 


Ahmet Faik Bitlis, şehirlerde konutların dış görüntüsünün de insan üzerinde psikolojik etkileri olduğunu söyledi. Son 20 yılda büyükşehirlerin bü-yük bir çarpık kentleşme yaşadığını   aktaran Bitlis, "Avrupa ve ABD'de dış cepheler, 6 yılda bir yenileniyor. Boya yaptırmayan evsahiplerine ceza kesiliyor.  Şehir güzelliğine önem veriliyor, Türkiye'de de bu uygulama başlamalı. Çünkü çirkin görüntü psikolojiyi  kötü etkiliyor" dedi. BOSAD iletişim ve ulaşım bilgileri nelerdir?


Bosad (Boya Sanayicileri Derneği)


The Association of Turkish Paint Industry


Adres: Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13, D:5  34740 Suadiye, Kadıköy / İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 (0216) 384 7453-93

Faks : +90 (0216) 384 6934

E-posta : info@bosad.org

Web Adresi: www.bosad.org

Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016