Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Buğra Kavuncu – BASF Türkiye

BASF Yapı Kimyasalları Türkiye Genel Müdürü ve BDT Ülkeleri Pazar Yöneticisi. Buğra Kavuncu 2006 yılından bu yana BASF bünyesinde çalışıyor.Buğra Kavuncu – BASF Türkiye
BASF Yapı Kimyasalları Türkiye Genel Müdürü Buğra KavuncuBuğra Kavuncu nereden mezun?


1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Almata’da yapı kimyasalları alanında girişimci olarak iş hayatına atıldıktan sonra, satış, planlama ve yapı kimyasalları üretimi alanında uzmanlaştı. Buğra Kavuncu, BASF’ta çalışmaya ne zaman başladı?


Kavuncu, 2006 yılından bu yana BASF bünyesinde çalışıyor. 2006-2008 yılları arasında BASF Construction Chemicals Central Asia LLP’de Genel Müdür, 2008-2010 yılları arasında ise BASF Central Asia’da Genel Müdür olarak görev aldı. Buğra Kavuncu ne zaman BASF Türkiye Genel Müdürü oldu?


2010 yılından beri BASF Yapı Kimyasalları BDT ülkelerinin pazar yöneticiliğini yapıyor. Bu görevine ek olarak, Ağustos 2012’de BASF Yapı Kimyasalları Türkiye’nin Yönetici Direktörü olarak atandı.Buğra Kavuncu, BASF Yapı Kimyasalları’nın Türkiye ve dünya pazarına giriş sürecini nasıl anlatıyor?


Dünyanın lider kimya şirketlerinden BASF, Türkiye’de 1880 yılında gerçekleşen ilk satışıyla köklü bir geçmişe sahip. Birçok endüstriyel sektöre kimyasal ürünler sunan BASF, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türk ekonomisine katkı sağlıyor. Business Center Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (BCT) genel merkezi İstanbul’da bulunuyor ve 21 ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor. 


BASF bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyada yapı kimyasalları sektörünün liderlerinden olan BASF Construction Chemicals; sürekli gelişim ve ihtiyaca yönelik çözüm yaklaşımıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Yaklaşık 7800 çalışan sayısıyla dünyanın 50 ülkesinde faaliyet gösteren BASF Construction Chemicals’ın 12 adet Ar-Ge Merkezi bulunuyor. 


1987 yılında Hoechst A.Ş. ve SKW Trostberg A.G. ortaklığı ile Yapkim Yapı Kimya Sanayi A.Ş adıyla kurulan ve Temmuz 2006’da BASF Grubu bünyesine katılan BASF Yapı Kimyasalları San. A.Ş., 2013 yılı itibarıyla Gebze, Trabzon ve Burdur’da 3 üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor. BASF Yapı Kimyasalları; 200’e yakın çalışanı, Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Adana ’da yer alan 7 Bölge Müdürlüğü; uygulama yapan 10 distribütör ve ana dağıtıcı bayi, dağıtım satış ve uygulama yapan yaklaşık 240 bayi ve 500 tali / nokta bayinin oluşturduğu geniş bir organizasyonla ürünlerinin % 96’sının üretimini bu fabrikalarında gerçekleştiriyor. Satış sonrasında da tüketicilerine güçlü bir destek sağlayan BASF Yapı Kimyasalları, son yıllarda gerçekleştirdiği satın almalar neticesinde yapı kimyasallarının ana üreticilerinden birisi haline gelmiş bulunuyor.Buğra Kavuncu’ya göre Türkiye pazarı, BASF Yapı Kimyasalları için ne ifade etmektedir?


Türkiye, coğrafi açıdan tüm dünya için büyük jeopolitik önemi olan bir noktada bulunuyor. Genç nüfusuyla dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisine sahip olan ve sanayisi hızla gelişen Türkiye, hemen her sektörde faaliyet gösteren yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kimyayı ise tüm sektörlerde üretim sürecinin temel taşı olarak niteleyebiliriz. Bu nedenle Türkiye’deki kimya sektörü zaten Türkiye ile eş zamanlı ve organik bir büyüme içinde bulunuyor. Türkiye’nin aynı zamanda kendisi gibi her alanda gelişme potansiyeli yüksek ülkelerle çevrili olduğunu da unutmamak gerekir. Tüm bu sebeplerden ötürü Türkiye pazarının BASF Yapı Kimyasalları için büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz.Buğra Kavuncu, BASF Türkiye’nin ürün grupları ve ürün özellikleri için neler söylüyor? 


BASF Yapı Kimyasalları, sürdürülebilir yapılar için sağlam teknik bilgisi; geniş hammadde, formülasyon ve sistem portföyüyle yapı sektörüne hizmet sunuyor. Şirket, yaşanan zorlukların aşılabilmesi ve global yapı mega trendlerinin sağlamış olduğu fırsatların arttırılması amacıyla yatırımcılara, planlamacılara, yapı şirketlerine ve maliklere yardımcı olan çözümler yaratıyor.


BASF Yapı Kimyasalları, Seramik Yapıştırıcıları ve Derz Dolguları, Su Yalıtım Sistemleri, Isı Yalıtım Sistemleri, Tarihi Eser Onarımı ve Mimari Yüzey Koruyucular Sistemleri, Onarım ve Güçlendirme Sistemleri, Zemin Kaplama Sistemleri, Beton Katkı Sistemleri, Çimento Katkıları, Beton Yan Ürünleri, Yeraltı Yapı Kimyasalları ve Ekipmanları ile çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Uzmanlaşmış ve gelişmiş Ar-Ge departmanı, yüksek teknolojisi ve uzman kadrosuyla Türkiye’de üstlendiği liderlik misyonunu başarıyla sürdürüyor. BASF Yapı Kimyasalları olarak sürdürülebilir yapının desteklenmesine önem veriyor; binaların enerji verimliliğinin arttırılması, yapıların ömrünün uzatılması, yapımda kaynakların korunması, konfor ve sağlığın ve ayrıca tasarımın iyileştirilmesi konularına odaklanarak, bu alanlarda ürün ve çözüm geliştirmeye devam ediyoruz.


Komşu ülkelerde çok yoğun faaliyetlerimiz var. Türk müteahhitlerinin bölge ülkelerdeki yoğun faaliyetleri bizi bir şekilde söz konusu ülkelere yönlendiriyor. Kuzey Afrika ve Ortadoğu, yaşanmakta olan Arap Baharı’ndan dolayı biraz durgun olsa da; BDT ülkeleri ve Balkanlar, inşaat faaliyetlerinin yoğunluğu sebebiyle bizim hedefimizde bulunan bölgeler.Buğra Kavuncu’ya göre BASF Türkiye’nin AR-GE çalışmalarının önemi nedir?


BASF için hayati önem taşıyan Ar-Ge çalışmalarımızın başarımıza katkı sağlayan önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. "Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz” cümlesini kurum felsefesi olarak benimsemiş bir şirketiz. Bu doğrultuda Ar-Ge sadece var olan ürünlerimizin inovasyonu ve yeni ürünlerin yaratılması anlamında değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Tüm dünyada; doğal kaynakların korunması, sağlıklı su-gıda tüketimi ve hastalıklardan korunma gibi birçok konuda sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten şirketimiz, tüm bu operasonlarını Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirerek, ihtiyaç içindeki coğrafyalara ve insanlara fayda sağlıyor. Bu kapsamda 2011 de 1.6 milyar Euro olan Ar-Ge harcamalarımızı 2012 yılında 1,7 milyar Euro’ya yükselttik. Ar-Ge çalışmalarımızın bize iş potansiyeli sağlayan teknolojik alanlar üzerine odaklandığını söyleyebiliriz. Buğra Kavuncu’nun çevre ve sürdürülebilir kalkınma için düşünceleri neler?


BASF olarak, çevre, sağlık ve güvenlik konularında belirlediğimiz hedefler çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarımız uzun vadede, rekabetçi bir şekilde enerji ve hammadde sağlamamıza bağlı. Bu doğrultuda son yıllarda üretimin artışı sebebiyle kaynakların daha doğru kullanımı ve enerji verimliliği konusu öne çıktı. BASF olarak 2011 yılında üretim süreçlerindeki enerji verimliliğimizi 2002 yılına oranla % 26 arttırmış bulunuyoruz. Enerji santrallerinde enerji-ısıtma-teknolojileri ve diğer münferit projelerin kullanılması, enerji verimliliğini arttırma hedefimizi aşmamıza da yardımcı oluyor. Bu nedenle de dünya genelindeki enerji verimliliğimizi arttırmak üzere sürekli çalışmaktayız. BASF olarak yeni hedefimiz dünya genelinde 2020 yılı itibarıyla üretim süreçlerimizin enerji verimliliğini yüzde 35 oranında arttırmak. Ayrıca, üretimimizdeki ve tüm değer zinciri içerisindeki sera gazı emisyonlarını da azaltmayı hedefliyoruz. 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılında da, satılan ürün tonu başına sera gazı emisyonlarını 2002 yılına oranla % 35 civarında azaltarak hedefimize ulaştık. Yeni hedefimiz ise satılan ürün tonu başına emisyonları 2002 yılına oranla % 40 azaltmak. BASF olarak, üretimde gerçekleştirilen sayısız iyileştirme sayesinde 1990 yılından beri kimya işindeki sera gazı emisyonlarını yüzde 42 azaltmış bulunuyoruz.


BASF olarak, 2002 yılıyla karşılaştırıldığında hava ve suya olan emisyonları da azalttığımız görülüyor. 2011 yılında yaklaşık % 61 oranında daha az hava kirleticisi yayıldı (petrol ve doğal gaz üretimi hariç). Organik maddelerin suya olan emisyonları yaklaşık yüzde 74 oranında azaltılırken, nitrojen oranı % 87 ve ağır metal oranı da yaklaşık % 61 azaltıldı. Bir kaynak olarak suyun sorumlu bir şekilde kullanılmasına yönelik yeni çevresel hedefler de belirledik. 2020 yılı itibarıyla üretim için kullanılan mevcut içme suyu miktarını 2010 yılına oranla yarı yarıya azaltmayı planlıyoruz. Ayrıca, su ağırlıklı alanlarda bulunan tüm üretim tesislerinde sürdürülebilir su yönetim sistemleri kurmayı amaçlıyoruz. Son yıllarda BASF, sorumlu su kullanımına yönelik gönüllü bir Avrupa endüstri standardı olan European Water Stewardship Standard’ın (Avrupa Su Yönetimi Standardı) geliştirilmesinde de karar verici bir rol oynadı.


Öte yandan dünya genelinde yeni bir "Sağlık Performansı Endeksi” kullanarak sağlık konusunda sürdürülebilirlik adına yapılan çalışmaları ölçmeyi planlıyoruz. Söz konusu endeks beş kriterden oluşuyor: Rapor edilen mesleki hastalık durumları, tıbbi acil durum planlaması, ilk yardım, önleyici tedavi ve son olarak sağlığın iyileştirilmesi. Güvenlik konusunda ise, dünya genelinde mesleki ve nakliye emniyetini arttırmak için 2020 yılı itibarıyla kaza sayılarını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İşle ilgili kazaları % 80 (temel yıl: 2002) ve nakliye kazalarını % 70 (temel yıl: 2003) oranında azaltmayı hedefliyoruz.Buğra Kavuncu ve BASF Türkiye, piyasadaki ürünlerinin uzun vadede varlığını sürdürebilmesi için nelere önem veriyor?


BASF Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ş. olarak, mevcut ve yeni inşa edilecek yapılarda yaşam standartlarını yükseltmeyi, yaşanılan yerlerin güvenliğini ve konforunu artırmayı, dayanıklılığını ve ömrünü uzatmayı amaç edindik. Müşterilerimizin teknik danışmanı ve çözüm ortağı olmayı benimseyerek, sorunlara ve ihtiyaçlara müşterilerimizle birlikte çözüm arıyor, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. 


Günümüzde kentlerde, kırsal bölgelere kıyasla çok daha fazla sayıda insan yaşıyor. 2050 yılında nüfusun yaklaşık 9 milyara ulaşması ve bunun yüzde 75’inin kentlerde yaşaması bekleniyor. Bu durum da konut ve inşaat açısından yeni konseptlerin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Yapı kimyasalları sektörünün önde gelen hammadde, sistem ve çözüm sağlayıcısı olarak binaların enerji verimliliğinin ve ömürlerinin arttırılmasına yardım ediyoruz. Ayrıca yapım esnasında gerekli olan kaynakların miktarını azaltan ve yaşam konforuna daha fazla katkıda bulunan çözümler geliştiriyoruz.

"BASF için hayati önem taşıyan Ar-Ge çalışmalarımızın başarımıza katkı sağlayan önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. "Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz” cümlesini kurum felsefesi olarak benimsemiş bir şirketiz.” (Kaynak: Boyaturk.com)Buğra Kavuncu ve BASF Türkiye iletişim bilgileri nelerdir?


BASF Türk Kimya San. Ltd. Şti - BASF Coatings A.Ş.- BASF Yapı Kimyasalları San. A.Ş.


Adres: Mete Plaza Değirmenyolu Cad. Huzurhoca Sok. No.84 Kat 9-17 34752 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul Turkey 

Tel.: +90 (0)216 5703400

Fax: +90 (0)216 5703779

Web: www.basf.com.tr