Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi; merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş ve nüfusu 750 binden fazla olan iller için geçerli bir belediyecilik sistemidir.Büyükşehir Belediyesi


Büyükşehir Belediyesi nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır?


Büyükşehir Belediyesi; kalabalık nüfuslu, ilk merkezinin birden fazla belediyeye bölünmüş ve belediyeler arası işlerin sağlıklı bir şekilde oluşturulan belediyecilik anlayışıdır. Nüfusun 750 binden fazla olan iller büyükşehir belediyesi olabilir. 


Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarını nasıl oluştu?


1930 yılında 1580 sayılı belediye Kanunu, sonrasında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1933 tarihli 2290 sayılı Belediyeler Yapı ve Yollar Kanunu ortaya çıkmıştır.


1982 anayasasına göre 1984 yılında büyükşehir belediye kanunu çıkmıştır. 5216 no.lu Büyükşehir Belediyesi Kanunu 2007 yılında yenilenmiş olup, hangi illerin büyükşehir olabileceğini kapsamaktadır. Kanuna göre; Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.


2011 yılında ise Büyükşehir Yasa Tasarısı oluşturup, kanun yenilenmiş ve 13 farklı il büyükşehir belediyesi olarak seçilmiştir.


Büyükşehir Belediyesinin görevleri nedir?


-İlçe ve ilk kademe belediyelerin görüşlerini alarak planların yapılması,

-Çevre düzeni planına uygun olarak çevre düzenlemeleri, imar planına uygun olarak bu plan hakkında değişiklikleri uygulamak, 

-Yapım, bakım, onarım işlerinin düzenli bir şekilde yapılması,

-Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kurumları denetlemek,

-Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak,

-Ulaşımda sorunları çözmek, bakım, onarım yapmak, gerekirse yeni akslar oluşturmak,

-Meydan, cadde, ana yolları yapmak, bakımını sağlamak, park ve bahçe işleriyle ilgilenmek,

-Tesisler kurmak, var olan tesisleri denetlemek, problemleri çözüme ulaştırmak,

-Zabıta hizmetlerini sağlamak,

-Yolcu ve yük terminalleri, açık-kapalı otopark yapımı, hayvan barınakları, eğlence merkezleri, tesisler, dini merkezler, spor klüpleri yapmak

-Sağlık, kültürel, eğitim binaları yapmak, hizmete sunmak,

-Kültür ve tabiat varlıkları korumak,

-Toplu taşıma hizmetlerini yapmak, 

-Mezarlıklar ile ilgilenmek,

-Su ve kanalizasyon hizmetlerini sağlamak, elektrik işlerini düzenlemek,

-İş yerlerine ruhsat vermek, iş istihdamını sağlamak,

-Doğal afetlerle ilgili çalışmalar yapmak, malzemeleri bulundurmak,

-Güvenlik hizmetleri vermek,

-Üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

-Afet riski taşıyan yapıları denetlemek, yıkıp yeniden yapmak,

-Maddi açıdan problemli olan kişilere maddi destek sağlamak,


Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Haritası 2013Türkiye’de kaç adet büyükşehir var, ne zaman büyükşehir oldular?


Türkiye genelinde toplam 29 büyükşehir vardır. Bunlar;


1. Adana : 1986

2. Ankara : 1984

3. Antalya : 1993

4. Bursa : 1987

5. Diyarbakır : 1993

6. Erzurum : 1993

7. Eskişehir : 1993

8. Gaziantep 

9. Mersin : 1993

10. İstanbul : 1984

11. İzmir : 1984

12. Kayseri : 1988

13. Kocaeli : 1993

14. Konya : 1987

15. Sakarya : 1993

16. Samsun : 1993

17. Aydın : 2012

18. Balıkesir : 2012

19. Denizli : 2012

20. Hatay : 2012

21. Kahramanmaraş : 2012

22. Malatya : 2012

23. Manisa : 2012

24. Mardin : 2012

25. Muğla : 2012

26. Şanlıurfa : 2012

27. Tekirdağ : 2012

28. Trabzon : 2012

29. Van : 2012


Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura