Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

C2 Yetki Belgesi

Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık yapanlara verilir. Bu belgeyi gerçek ve tüzel kişiler alabilir. Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı önemlidir.C2 Yetki Belgesi nedir?


C2 Yetki Belgesi, yurtiçi ve uluslararası ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir.


C2 Yetki Belgesi için aranan şartlar nedir?


-Belgeye kaydedilecek araçların ticari olması gerekiyor. 

-C2 yetki belgesi almak isteyenlerin en az 11 birim araç ile 440 ton asgari kapasiteye sahip olması, Odaya kayıtlı olması ve kayıtlı sermayenin en az 100.000 TL olması ve bu şartların tüm faaliyet süresince sağlanması gerekiyor.

-C2 yetki belgesinde 440 ton asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtların yaşı 14 yaşından büyük olmaması gerekiyor.

-14 yaşından küçük araçlarla 440 ton asgari kapasite sağlandıktan sonra en fazla 20 yaşına kadar araç eklenebiliyor.

-20 yaşından büyük araçlar hiçbir şekilde C2 yetki belgesine eklenemiyor.

-Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmıyor. 

-Asgari kapasite hesaplanırken kamyonetler dikkate alınmıyor. Araç yaşı, satış, hurda gibi asgari kapasitenin veya yetki belgesi alma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi durumunda 90 gün içerisinde tekrar 440 ton asgari kapasite ve diğer şartların sağlanması gerekiyor.

-C2 yetki belgesine sözleşmeli araç eklenebiliyor. 

-C2 yetki belgesi sahiplerinin en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ya da bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekiyor.


C2 Yetki Belgesi için hangi belgeler gereklidir?


1.Başvuru dilekçesi (antetli kağıda yazılacak ve kaşe basılacak)

2.Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları 

3.Firmanın kuruluşunu, temsil ilzamını ve en son sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği 

4.Ticaret odası faaliyet belgesi aslı (sermayenin en az 100.000 TL olması gerekmektedir.)

5.En son temsil ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı

6.Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi asılları (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeşer ile varsa dışarıdan atanan yöneticiler..)

7.Firma ortak ve yöneticilerinin TC kimlik numaraları beyanı (başvuru formuna yazılabilir.)

8.Vergi sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge  (mükellefiyet yazısı veya vergi levhası fotokopisi.)

9.14 yaşını geçmeyen, ticari özmal taşıtlarla 440 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli dört yüzü bir sayfada olacak şekilde ruhsat fotokopileri 

10.Merkezi işyerine ait Ticaret Odası Faaliyet belgesindeki adresi ile uyumlu kira kontratı veya aslı, mülkiyet ise onaylı tapu sureti (asıllar iade edilmektedir.)

11.Mesleki Yeterlilik Belgesi (yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde de getirilebilir.)


C2 Yeki Belgesini yenilemek için neler yapılmalıdır?


1.Başvuru dilekçesi (antetli kağıda yazılacak ve kaşe basılacak)

2.Firmanın temsil ilzamını ve en son sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği 

3.Ticaret odası faaliyet belgesi aslı (sermayenin en az 100.000 TL olması gerekmektedir)

4.En son temsil ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı

5.Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi asılları

6.Firma ortak ve yöneticilerinin TC kimlik numaraları beyanı (başvuru formuna yazılabilir)

7.Vergi sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge  (mükellefiyet yazısı veya vergi levhası fotokopisi )

8.14 yaşını geçmeyen, ticari özmal taşıtlarla 440 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu dört yüzü bir sayfada olacak şekilde ruhsat fotokopileri 

9.Varsa gerçek/tüzel kişilik bünyesinde unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi asılları ile satılmış ve bildirilmemiş araçlara ait satış sözleşmesi asılları

10.Merkezi işyerine ait Ticaret Odası Faaliyet belgesindeki adresi ile uyumlu kira kontratı veya aslı, mülkiyet ise onaylı tapu sureti (asıllar iade edilmektedir.) 

11.C2 yetki belgesi aslıC2 Yetki Belgesi