Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Cahit Kocaman kimdir?

İnşaat Mühendisi Cahit Kocaman kimdir? Cahit Kocaman ne zamandan beri İMO bünyesinde hizmet veriyor?


Cahit Kocaman, 1960 yılında Arhavi/Artvin`de doğmuştur. 1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (O.D.T.Ü.) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Eğitimi, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü.) Müh. Mim. Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1991-1992 yıllarında Japonya Yapı Araştırma Enstitüsünde (Building Research Institude-BRI Tsukuba/Japan)Deprem Mühendisliği eğitimi almıştır.


· Deprem Mühendisliği, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Hasar Tespiti


· Proje, Şantiye-Yönetim, İmalat ve Kontrollük


· Prefabrikasyon ve Sanayileşmiş Yapım Teknolojileri


· Jeolojik-Geoteknik ve Mikro bölgeleme Etütleri Konularında çalışıp uzmanlaşmıştır.


Bir müddet özel sektörde şantiye şefi olarak görev yaptıktan sonra, BİB-Afet İşleri Genel Müdürlüğünün Deprem Araştırma Dairesi Deprem Mühendisliği Şubesi, Afet Etüt ve Hasar Tespit Dairesi, Prefabrik İm. ve Mont.Dair.Bşk. Betonarme Prefabrik İmalat Fabrikası gibi hemen hemen her biriminde uzun yıllar teknik personel ve yönetici olarak çalışmış, 1992 Erzincan, 1998 Adana/Ceyhan, 1999 Marmara ve Düzce, 2002 Afyon/Çay, 2003 Bingöl, 2005 Seferihisar, 2011 Van depremlerinde aktif olarak görev almıştır.


Deprem Şurası, Mevzuat Komisyonu Üyeliği


İstanbul`un Sismik Riskinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Yürütme Kurulu Üyeliği


6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki "Riskli Yapı Tespit Edilmesine İlişkin Esasları" Hazırlama Komisyonu Üyeliği


2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Hazırlama Komisyonu (Bakan Onayı ile oluşturulan 5 kişilik Ana Komisyonun)


Üyesi gibi komisyon ve kurullarda görev almıştır


1993-1997 yılları arasında (5 yıl) geçici görevle Başbakanlık Göçmen Konutları Projesinde, Devlet Bakanı Müşaviri ve Koordinatör olarak görev yapmıştır. (550 milyon dolar bütçeli 14 ilde toplam 21.556 adet konut altyapı ve üstyapı yapım-denetim-proje yönetimi)


Halen, Çevre ve Şehircilik bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünde Yerbilimsel Etüt Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Bu güne kadar 23 adet makale, araştırma, rapor vb. yayını bulunmaktadır.