Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çamaşır kurutma makinesi

Son dönemlerde konutların olmazsa olmazı haline gelmiş makinelerdir. Dünyada ilk kez 1840’da üretilen çamaşır kurutma makinesi, 2000’li yıllarda girmeye başladığı Türkiye’de 2005 yılından itibaren üretilmeye başladı. 2013 itibariyle fiyatları 699 TL’den başlayıp 5 bin 746 TL’ye kadar çıkıyor.Çamaşır kurutma makinesi

Çamaşır kurutma makinesiÇamaşır kurutma makinesi nedir ?Kurutma makinesi, hem ev hem de çamaşırhane gibi yerlerde çamaşır ya da diğer tekstil ürünlerini çamaşır makinesi ile yıkama işleminden hemen sonra kurutabilmek için kullanılmakta olan makinedir. Gerek kurutma makinesi gerek kurutmalı olan çamaşır makinesi, aynı işi görseler bile birbirlerinden oldukça farklı olan makinelerdir. Bununla birlikte bulaşık makinesi ve kuru temizleme makinesi gibi makineler de kendi bünyesinde bir kurutucuya sahiptir. Kurutma makinesinin içinde neler var?Birçok kurutma makinesinde, tambur adı verilen davul gibi ve dönmekte olan bir hazne vardır. Çamaşırdaki nemin buharlaşabilmesi için bu haznede yer alan deliklerden sıcak hava çıkar. Hazne, çamaşırlar arasında yer alan boşluğun korunabilmesi için çok yavaş bir şekilde dönüş yapar. Çamaşır kurutma makinesi içerisinde yer alan bu hazne, genelde endüksiyon motoru ile yönetilmekte olan bir bant yardımıyla hareket ettirilir. Çamaşır kurutma makinesinin tarihçesi nedir? 1800’lü yılların başında Fransız M. Pochon, kol gücü yardımı ile çalışmakta olan bir kurutma makinesi icadı yaptı. Elektrikli kurutma makinesi icadı ise 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Endüstriyel modelist olan Brooks Stevens, 1840’lı yıllarda ilk pencereli ve elektrikli çamaşır kurutma makinesinin üretimini yaptı.Klasik kurutma makinesi nasıl çalışır?Klasik kurutma makinesi, sürekli bir şekilde ortamda yer alan kuru ve soğuk havayı çekip ısıtarak hazne içine iletir. Nemli ve sıcak havayı da, kuru havaya daha fazla yer açabilmek için genelde dışarıya atar.


Klasik kurutma makinesi modelinde, sıcaklık sirkülasyonu olmaz, bu nedenle çalışma yönteminden fazla verim alınamaz. Bununla beraber, makine tasarımı güvenilir, basit ve ucuzdur.


Kurutma makinesi ile dışarıya gönderilen sıcak hava, menteşeli vana takılan iletim kutuları sayesinde içeriye verilip evleri ısıtma için kullanılabilir. Ancak bu makinelerden oluşan nem, evlerde küflenme ya da bakteri üremesine sebep olabilir. Bununla birlikte kurutma makinelerinin hava çıkışının içeriye verilmesi yerel yönetmeliklere aykırı olan bir durumdur.Çamaşır kurutma makinelerinin türleri nelerdir?Piyasada üç çeşit çamaşır kurutma makinesi bulunmaktadır. Bunlar; bacalı - kondenserli - ısı pompalı kurutuculardır.


Bacalı kurutucuda çamaşırı kurutmak için kullanılan hava ortamdan alınır, ısıtıcıda ısıtılan hava tambura gönderilir, çamaşırın nemi alınır ve hava ortama geri verilir.


Bacalı kurutucudaki dış hava çıkış yeri ihtiyacını önlemek için bir yoğuşma sistemi kullanılmıştır. Bacalı kurutucu ile kondenserli kurutucu arasındaki ana fark kondanserli kurutucuda kurutma çevrimi boyunca aynı havanın çamaşırı kurutmak için kullanılmasıdır. Çamaşırı kurutmak için kullanılan hava kapalı çevrim içinde dolaşır. Bu hareket bir fanla sağlanır. Isıtıcılardan geçen hava tambura verilir, çamaşırın nemi alınır. Hava filtreden geçtikten sonra bir yoğuşturucuya gelir ve havanın aldığı nem burada yoğuşur. Hava yeniden ısıtılır, sürekli bir hava çevrimiyle çamaşırlar kurutulmuş olur.


Yoğuşma hava soğutması ile gerçekleştirilir. Bu durumda ikinci bir fan yoğuşturucu içinde hava akımını sağlar. Soğutucu hava ile kurutucu hava arasındaki sıcaklık farkı su buharının yoğuşmasını sağlar. Yoğuşan su bir haznede toplanarak su tankına gönderilir. Isı pompalı olanların en önemli özelliği enerji tasarrufu sağlamasıdır.Bacalı-Havalı Kurutma Makineleri nasıl çalışır?Bacalı-Havalı Çamaşır Kurutma makinesini diğerlerinden ayrılan en büyük özelliği çamaşır üzerinden alınan nemli hava bir baca aracılığı ile dışarı atılmasıdır Bu ise makine için bir dezavantajdır. Çünkü makinenin kurulması için odada veya banyoda bir baca deliği açılması gerekir. Açılmadığı takdirde makine nemli havayı içeriye vererek mobilya ve ahşap malzemelerin zarar görmesine neden olacaktır. Diğer taraftan enerji tüketimi fazladır. Çünkü sürekli olarak dışarıdan yeni hava almaktadır. Diğer makineler gibi kapalı bir hava çevrimi yoktur.


Çalışması ise, dışarıdan alınan hava ısıtıcılardan geçtikten sonra hava yönlendiriciler ile tamburun arka kısmındaki delikten (süzgeçten ) çamaşırların üzerine verilir. Tamburdan çıkan hava çamaşırın nemini bir miktar aldıktan sonra filtreden geçerek dışarı çıkar. Isı ve nem bir çıkış hortumu ile bina dışına, nadir hallerde oda yeterince büyük ise oda içine verilebilir. Bu durumda iyi bir havalandırma gereklidir. Kullanılan hava baca borusu ile dışarı atıldığı için tekrar dışarıdan hava emilir. Emilen hava ısıtıcı üzerine üflenir ve bu durum devamlı tekrarlanır.Kondanserli - Bacasız Çamaşır Kurutma Makineleri nasıl çalışır?Bacasız Çamaşır Kurutma Makinesi bacalı tipe göre biraz daha geliştirilmiştir. İlave olarak makine içerisine malzemeler eklenmiştir. Bu makinelerde çamaşırdan gelen nemli hava dışarı atılmamaktadır. Tamburdan sonra kondanser denilen bir yoğunlaştırıcıya verilmektedir. Yoğunlaştırıcıdan çıkan suyu toplamak için bir su tankı konulmuştur. Kondanserden çıkan hava tekrar kullanılmaktadır. Bunların çoğunda çift fan bulunmaktadır.

Makinenin çalışması prensibi ise; Motor dışarıdan aldığı havayı ısıtıcılar üzerine üfler, burada ısınan hava hava yöndendiriciler yardımı ile tambur arkasındaki delikten çamaşır üzerine gönderilir. Tambura gelen sıcak hava çamaşırın nemini alır. Nemli hava kondanserdeki filitreden geçerek nemi alınır. Nemi alınmış hava ısıtıcı fan tarafından rezistans üzerine üflenir, sürekli bir hava çevrimiyle camamaşırlar kurutulmuş olur. Kondanser içerisinde birbirine 90 derece dik olan ince aliminyum kanallar bulunur. Soğutucu fan dışarıdan aldığı soğuk havayı kondanser plakaları üzerine üfler nemli hava kondanser içerisinde soğuk hava ile ısı alışverişine girer ve yoğunlaşır. Yoğunlaşan su bir haznede toplanarak su haznesine ulaşır. Bir şamandıra ve şalter ile alt haznenin taşmaması sağlanır ve su tankı dolduğunda geri dönüş hortumundan şamandıra haznesine ulaşır ve şalteri harekete geçirerek programı durdurur ve uyarı verir. Ancak su tankı boşaltılırsa kurutma tekrar başlayabilir. Böylelikle su tankında biriken su makineye ve etrafa zarar vermemiş olur. Kondanserli kurutucularda kondanser önü kapatılmamalıdır. İyi bir kurutma istiyorsak her kurutmadan sonra kondanser ve su tankı kontrol edilip, gerekli bakımı yapılmalıdır.Isı Pompalı Kurutma Makinesi nasıl çalışır?Diğer kurutma makinelerinde bulunan ve enerji tüketiminin artmasında asıl rol oynayan ısıtıcı (200-2500Watt) ısı pompalı kurutucuda yoktur. Kurutucularda gerçek anlamda enerji tasarrufu ısı pompalı kurutucular ile sağlanmaktadır. Isı pompalı kurutucularda klimalarda olduğu gibi kompresör kullanılmıştır. Kompresör yardımı ile R 134 A gazı çeşitli evrelerden geçirilerek çamaşırların kurutulması sağlanır.


Çalışması prensibi: Kompresör içerisindeki gaz kondanser içerisinde sıkıştırılır. Sıkışan gazda bir ısı açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı hava yönlendiriciler ile tambur içindeki çamaşır üzerine verilerek çamaşırın kuruması sağlanır, yani nemi alınır. Nemli hava evaparatörün bakır borularından geçerek yoğunlaşır. Böylece hava ısısını ve nemini bırakarak kondensere gelir. Çevrim bu şekilde devam eder. Çamaşır üzerine üflenen havanın nemi alındığı için kurutma daha kısa sürede ve daha az enerji sarfiyatı ile gerçekleştirilir. Isı pompalı kurutucu da diğer kurutuculara oranla ısı düşüktür. Bu da çamaşırların zarar görmesini ve tehlikeleri minimuma indirir.

Görünüş açısından kondenserli ve ısı pompalı çamaşır kurutma makinesi arasındaki tek fark; ısı pompalı kurutucuda makinenin ön alt kısmında tekmelik altında filtre çekmecesi bulunmasıdır.Çamaşır kurutma makinesi alırken nelere dikkat edilmelidir?Çamaşır kurutma makinesi kullanarak hayatınızı kolaylaştırabilir, çamaşırlarınızın daha kısa sürede kurumasını sağlayarak zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra doğal yoldan kurumasını beklemeniz zaman kaybına neden olur. Ayrıca çamaşırların kuruma süresi, bulunduğunuz mevsime göre değişiklik gösterir. Yaz aylarında çamaşırlar daha kısa sürede kururken, kışın çamaşırların kuruma süresi uzar. Bunun dışında, çamaşırlarınızı balkonda kurutuyorsanız; egzos dumanı ve kış aylarında ısınma nedeniyle oluşan hava kirliliği çamaşırlarınızın daha kurmadan kirlenmesine yol açar. Evinizin içinde kurutmaya çalıştığınız çamaşırlar, evinizde dağınık bir görüntü oluşturur. Evin içinde askılara asılarak ya da koltuklara atılarak kurutulan çamaşırlar, evin ortam ısını düşürür. Aynı zamanda ortamda nem oluşmasına sebep olur. Evinizde çamaşır kurutma makinesi kullanarak, zamandan kazanır, sağlığınızı korur ve evinizin dağınık görünmesini engellemiş olursunuz.


Sık sık yıkama ve kurutma işlemlerine maruz kalan gömlekler, esnek olmayan kumaş yapılarından dolayı kırışmaya, çekmeye ve yıpranmaya oldukça elverişlidir. Ayrıca, vazgeçilmez olan beyaz renkli gömleklerde yüksek sıcaklıklarda sararma olabilmektedir. Özel olarak geliştirilen ve 2 adet gömleği 30 dk'da kurutabilen, Gömlek 30 Programı'na sahip ürünleri tercih ederek gömleklerinizin kırışmadan, çekmeden, yıpranmadan ve sararmadan kurumasını sağlayabilirsiniz.


Giysilerinizi sigara gibi kötü kokulardan arındırmak istiyorsanız; Havalandırma Programı'na sahip ürünleri tercih edebilirsiniz.


Çamaşırlarınızda en hassas kurutmanın uygulanmasını istiyorsanız; Akıllı Nem Sensörü Sistemi'ne sahip ürünleri tercih edebilirsiniz.


Bu özellik sayesinde makineniz, kurutma süresini çamaşırın cinsine ve arzu edilen kuruluk derecesine göre en hassas şekilde hesaplar ve otomatik olarak ayarlar.


Çamaşırlarınızın makineden daha az kırışıkla çıkmasını istiyorsanız; Kırışık Önleme Fonksiyonu'na sahip makineleri tercih edebilirsiniz.


Evde uzun vakit geçiremiyorsanız; istediğiniz saatte kurutmaya başlayabilen, Zaman Programlama Özelliği'ne sahip ürünlerden seçebilirsiniz. (Kaynak: www.arcelik.com.tr/alisveris-rehberi)Türkiye’de ilk çamaşır kurutmasını hangi firma, ne zaman üretti? Arçelik, 6.6 milyon Euro yatırım ile Çayırova tesislerinde Türkiye'nin ilik yerli malı çamaşır kurutma makinesini  Ekim 2005’te üretti. 20 Ekim 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre; Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir ‘Türkiye'de yeni olan bu pazarı büyütmek için çalışacağız. Tüm Avrupa pazarına ihracat yapacağız. Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde de böylesi bir pazarın oluşması halinde oralara da satış yapacağız' dedi. 


Arçelik, Çayırova'da bulunan, Avrupa'nın tek çatı altında üretim yapan en büyük çamaşır makinesi tesisinde yaptığı 6,6 milyon Euro'luk ek yatırımla Türkiye'nin ilk çamaşır kurutma makinesini üretti. 2005 yılında 200 bin adet üretilecek çamaşır kurutma makinesinin yüzde 85'inin ihraç edileceğini belirten Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir ‘Türkiye'de çok yeni olan bu pazarı büyütmek için çalışacağız. Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa olmak üzere tüm Avrupa pazarına ihracat yapacağız. Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde de böylesi bir pazarın oluşması halinde oralara da satış yapacağız' diye konuştu. Özdemir, yarım asırı geride bırakan Koç Grubu şirketi Arçelik'in bugün Avrupa'nın ilk 5 beyaz eşya üreticisinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘2004 yılında 2,7 milyar Euro ciro gerçekleştirdik. Yurt dışı gelirlerinin ciro içindeki payı ise yüzde 40'lara ulaştı. Bu yıl için ciro hedefimiz ise 3 milyar Euro. arçelik dünya liginin ise dikkatle izlenen oyuncularından birisidir. Her Avrupalı'nın evinde bir Koç ürünü taşımak gibi bir hedefimiz var. Türkiye'de ise her ailenin evinde 4 Arçelik ürünü bulunuyor.'


KOLAY SATIN ALMA 


Gelişmiş ülkelerin kullanma alışkanlığını sahip olduğu kurutucu makinesinin bugüne kadar fiyat dezavantajı nedeniyle Türkiye'de yaygınlaşamadığına dikkat çeken Özdemir, ‘Kuzey Avrupa'da her 2 çamaşır makinesine karşılık bir kurutucu satılmakta. Dört kişilik bir aile dikkate alındığında kurutucu çok önemli bir zaman tasarrufu sağlamakta. Kurutucu gibi lüks segmentte yer alan bir ürünü kolaş ulaşılır bir haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Hayat kalitesini yükselten kurutuculara Türk tüketiciler daha kolay ulaşacaklar' diye konuştu.

Fiyat 500 YTL'den başlayacak


ARÇELİK Çamaşır Makinesi Ürün Direktörü Oğuzhan Öztürk, bacalı, doğalgazlı ve kondanserli olmak üzere üç farklı model çamaşır kurutma makinesi ürettikleri belirterek şunları söyledi: ‘Kasım ayında 500 YTL'den başlayan fiyatlarla satışa sunacağız. Türkiye'de kurutucu pazarı olduğu söylenemez. Batı Avrupa'da 3 çamaşır makinesine 1, Kuzey'de 2 çamaşır makinesine 1 kurutma makinesi düşüyor. Türkiye'de ise 129 çamaşır makinesine 1 kurutma makinesi düşüyor. Türkiye'de pazar büyüyecektir. 2007'de üretim kapasitemiz 300 bin olacak. O da bir süe sonra bize yetmeyecektir. Çamaşır kurutma makinesinin Arçelik'in cirosuna katkısı 2006'da 30 milyon Euro olur. Batı Avrupa'da çamaşır kurutma makinesi pazarı 4 milyon adet büyüklükte. Pazar büyümeyi 2010 kadar sürdürecek. 


Kurutucu yüzde 10 eskitiyor


ÖZTÜRK, çamaşır kurutma makinelerinin giysileri yıpratmasıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: ‘Giysilerin yüzde 70'ini giyerken, yüzde 20'sini yıkarken eskitiyoruz. Kurutmada eskitme oranı ise sadece yüzde 10' 


Piyasaya çıkmadan ödül alan kurutucu


ARÇELİK'in ürettiği çamaşır kurutma makinesi henüz piyasaya çıkmadan ‘Eco Top Ten' Avrupa'nın en az enerji tüketen elektrikli kurutucusu ödülü ile, ‘Plus X Award 2005' Yenilikçilik Ödülü'nü aldı.


Çamaşır kurutma makinesi fiyatları kaç TL’den başlıyor? 


BOSCH:


HomeProfessional selfCleaning Condenser WTY88740TR - Fiyat 3.895,00 TL


HomeProfessional  WTY86860TR -  Fiyat  3.459,00 TL


EcoLogixx 7 WTW86562TR Fiyat 3.157,00 TL


NO_VALUE WTW84360BY Fiyat 2.659,00 TL


Logixx 8 sensitive Hava Yoğunlaştırmalı Kurutma Makinesi (Bacasız) WTE8630XTR - Fiyat 2.343,00 TL


Logixx 8 sensitive Hava Yoğunlaştırmalı Kurutma Makinesi (Bacasız) WTS8651STR - Fiyat 2.212,00 TL


Avantixx 7 Hava Yoğunlaştırmalı Kurutma Makinesi (Bacasız) WTE86303TR - Fiyat 1.869,00 TL


Maxx 7 Sensitive Hava Yoğunlaştırmalı Kurutma Makinesi (Bacasız) WTE84101TR - Fiyat 1.491,00 TLVESTEL:


KME-XXL 8600 L Kurutma Makinesi 1.583 TL 


KMP-XXL 8600 L Kurutma Makinesi 954 TL 


KMP-XL 7500 Kurutma Makinesi 759 TL KDV DahilBEKO: 


D 70 KT 699 TL


D 81 HPE 1.789 TL


D 79 KT 799 TL


DS 70 KT 749 TLProfilo: 


KM74101CTR Fiyat 1,169.00 TL


KM8432CTR Fiyat 1,389.00 TLArçelik: 


2772 KT 699 TL


2792 KT 799 TL


3883 KTS 1.619 TL


3885 KT 1.789 TL


3885 KR 1.889 TL


2772 KTS 749 TLMiele: 


Miele WT 2780 Çamaşır Kurutma Makinesi  5.746,60 TL