Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çatalağzı Termik Santrali - ÇATES - Zonguldak

Yapıldığı yıllarda Türkiye'nin 2. büyük termik santralidir. Çatalağzı Termik Santrali’nin Zonguldak’ta kurulmasına 1938’de karar verilmiş, inşaata 1946’da başlanmış ve 1948’de işletmeye açılmıştır.Çatalağzı Termik Santrali - ÇATES - Zonguldak
Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES)Çatalağzı Termik Santrali’nin (ÇATES) tarihçesi nedir? 


Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesinin ardından ülkemizde başlayan sanayi hamleleri sonucunda doğan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1938 yılında Çatalağzı Termik Santrali’nin kurulumuna karar verilmiştir.


Bu amaçla Zonguldak ilinin merkez ilçesine bağlı ve il merkezinin 17 km. doğusunda bulunan Çatalağzı'nda (Işıkveren), kömür tozlarından yararlanacak biçimde bir termik elektrik santralı yapılması kararlaştırılmıştır. 1940 yılında bir İngiliz firması ile anlaşma yapılmıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşı nedeniyle, santralin inşaatı gecikmeli olarak (Etibank Yönetim Kurulu’nun 26 Nisan 1946 tarih ve 519/ 5 sayılı kararı ile) "English Electric" firmasına ihale edilmiştir.    


ÇATES'in kurulmasında, elektrik enerjisi üretmenin yanı sıra, EKİ'nin piyasaya arz edilmeyen ticari değeri düşük ve başka yerlerde kullanılmayan mikst, şlam gibi yüksek küllü ara ürünlerin değerlendirilmesi amaçlanır   Çatalağzı Termik Santrali - ÇATES - ZonguldakÇATES’in inşaatı ne zaman başladı, ne zaman bitti?


Santralin inşaatına 10 Temmuz 1946 tarihinde başlanır ve yapıldığı yıllarda Türkiye'nin 2. büyük termik santralidır.

Metropolitan-Vickers, Babcock and Wilcox ve Holloway Bros İngiliz firmaları tarafından yapılan ÇATES santrali, 27 Kasım 1948 tarihinde 3 grup ve toplam 64.500 kWh kapasiteyle işletmeye açılmıştır. İlk santral müdürü ve aynı zamanda Etibank Genel Müdür Yardımcısı Salim Eker'dir. 


Duyulan enerji ihtiyacı üzerine, 21.500 kWh 3 grupla, aynı firmalar tarafından genişletilerek, yeni guruplardan birinci grup 15 Eylül 1955'te işletmeye alınırken santralın tamamı 3 Mart 1956'da hizmete sokulmuştur. 1950 yılında 95, 1951 yılında 101, 1952 yılında 149 ve 1953 yılında da 307 milyon kWh elektrik üretmiştir. O yıllarda yapılan yatırımlardan sonra yılık enerji üretimi 600 milyon kWh'e yükselmiştirÇATES ne zaman bağımsız bir santral oldu?


Çatalağzı Elektrik Santrali; Etibank İdare Meclisinin 22 Nisan 1949 tarih ve 802/12 sayılı kararına göre, EKİ Müessesesine devredilmiş; Müdürü İhsan Mocan, EKİ'nin gurup müdürü yapılmıştır. Marshall yardımından da faydalanılarak, 288 km.lik Marmara Bölgesi enerji nakil hattı tamamlanıp, Ereğli, İzmit ve Ümraniye trafoları kurulmuş ve 22.10.1952 tarihinde bütün bu tesisler işletmeye açılmıştır.  27.10.1952 tarih ve 1087/1 İdare Meclisi  kararı gereği, 1 Ocak 1953 tarihinden itibaren "Çatalağzı Elektrik İstihsal ve Tevzi Müessesesi" adı ile bağımsız bir işletme haline getirilmiştir. 


Çatalağzı Elektrik İstihsal ve Tevzi Müessesesi, 1.11.1956 tarihinden itibaren faaliyete geçen Kuzey Batı Anadolu Elektrik İstihsal ve Tevzi Müessesesine devredilmiştirÇatalağzı Elektrik Santrali ne zaman TEK’e devredildi?


Türkiye'nin öncü ve örnek kuruluşu ÇATES'te üretilen ve enerji nakil hatlarıyla iletilen elektrik enerjisiyle; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere, ülkemizde endüstrileşme tohumlarının atıldığı -bugün de ekonominin itici gücü olan- Marmara Bölgesinin o zamanki ihtiyacı karşılanmıştır.Etibank, DSİ ve İller Bankası elinde bulunan santrallar ve elektrik iletim şebekeleri, 1970 yılında 1312 sayılı yasa ile kurulan Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devredilirÇatalağzı Elektrik Santrali ne zaman devre dışı bırakıldı?


Çatalağzı Termik Santrali -A, 1991 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle servis dışı bırakılmıştır. Çatalağzı Termik Santralı –B 1. Ünite, 1989 yılında ve 2. Ünite, 1991 yılında kurulmuş olup her ikisi de 150 megawatt gücündeki 2 adet üniteyle toplam 300 megawatt saat elektrik enerjisi üretmektedir. 1989'te tekrar işletmeye açılan Çatalağzı B santralı ile birlikte 2X150 MW gücünde olan iki birimden oluşmaktadır. Santralın ana yakıtı taşkömürü filitrasyon ürünü, yardımcı yakıt fuel-oil, motorindir.


Çatalağzı Termik Santrali’ne kömür, TTK Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak ve Çatalağzı Filitrasyon tesislerinden temin edilmektedir. Kömür Çatalağzı lavvarından bant yoluyla, Zonguldak lavvarından ise TCDD vagonları ile santrala ulaştırılmaktadır. Santralın günlük ortalama kömür ihtiyacı iki ünite için toplam 5000-5500 ton/gün olup, yıllık ihtiyaç yaklaşık 1.700.000 ton/yıl (2.100.000.000 kWh üretim için)'dır. Santralın kömür stok sahası kapasitesi 170.000 tondur. TTK genel müdürlüğünün Son yıllarda 1,5-2 Milyon ton arasında seyreden yıkanmış kömürün, yaklaşık olarak, yüzde 66’i Çatalağzı Termik Santrali’ne pazarlanmaktadır Çatalağzı Termik Santrali - ÇATES - ZonguldakÇatalağzı Elektrik Santrali ne kadar elektrik üretiyor?


Bugün ülkemizin elektrik enerjisinin %1,5’ini karşılayan, 2x150 megawattlık kurulu gücü ve yılda 2 milyar kilowatt saate yaklaşan elektrik enerjisi üretimiyle termik santraller arasında ilk sıralarda yer alan Çatalağzı Termik Santralı, ülkemizin ekonomik kalkınmasındaki yerinin ve öneminin bilinciyle, Türkiye’nin aydınlık yüzü olmaya devam etmektedir.

ÇATES iletişim bilgileri nelerdir?


Adres: EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/Zonguldak

Telefon: 0372 2643050

Web: www.cates.gov.tr