Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çatı tadilat masrafı nasıl karşılanır?

Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine sorulan ''çatı onarımı'' konulu soruyu yanıtladı. İşte, Tamer Heper'in yazısı..


Yazlık binamızın üst katından yağmur suyu alt kata sızıyor. Buna karşın o daire sahibi sigortadan hasarın tazmini amaçlı para alıyor ama onarım yapılmıyor. Bu durumda para ödeyen sigorta şirketi kat maliklerine rücu eder mi? Çatıyı yaptırmak istiyoruz. İki daire sahibi masrafa katılmayacağını söylüyor. Buna hakları var mı? ● A. F. 

 

Üst kat maliki çatı hasarı nedeni ile zarar görüyor ise elbette bu çatı onarılacaktır, zira çatı ortak alandır. Sigorta şirketleri hasar ödemesi yaptıktan sonra hasara neden olanlara karşı ödediği hasar bedelinin tazmini için dava açtığı olur ancak burada kusur durumu önem taşır. Çatının hasarlanmasında kimin kusuru olduğu geniş bir tartışma konusudur ve kat maliklerinin suçlanması çok kabul edilebilir bir iddia değildir.

 

Masrafa katılmayacağını söyleyen kat maliklerinin ise bence bu beyanlarının çok önemi yoktur, zira ortak alanların onarımına tüm bağımsız bölüm malikleri arsa payı oranında katılır. Çatı da ortak yer olduğundan ve onarım gerektiğinden bu iki daire maliki de elbette katılacaktır. Masrafa kendi iradeleri ile katılmasalar bile dava yolu ile katılacaklardır, bunun başka yolu da yoktur. Üstelik çatı onarımı öyle geciktirilecek, ihmal edilecek bir onarım da değildir, derhal yapılmalıdır.

 

Zira özellikle kış şartlarında ana bina yönünden geniş bir tahribata neden olacak bir husustur. Bu ve benzeri acil onarılması gereken hasarlar için kat malikleri kurulunun karar almasını beklemek de gerekmeyebilir.

 

Bunun için yasamızda özel bir açıklama vardır. Şayet onarılması aciliyet arzeden bir durum var ise mahkemeden yapılacak bir tespitle onarımın yapılması gerekeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Dolayısı ile mahkemeden yapılacak bir tespit ile acilen onarılması gerekin raporu alarak onarım yaptırılabilir.

 

Binada bulunmayanlara karşı yapılacak işlem ise onarım yapıldıktan sonra onlara rücu etmektir. Onlara ait tebligat muhtelif şekillerde yapılabilir. Bunun için Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır, bunlar muhteliftir. Sırası ile aktarmam uzun sürer bu nedenle bir meslektaşımın yardımını almanız önerilir.