Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çelik Yapıların Tasarım Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği!

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..


Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Yönetmelik cidar kalınlıkları 2.5 milimetreden az olmayan çelik boru ve kutu profiller ile eleman karakteristik kalınlıkları 4 milimetreden az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı sistemlerini kapayacak.YÖNETMELİK


ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 4/2/2016 tarihli ve 29614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(2) Bu Yönetmelik; cidar kalınlıkları 2.5 mm’den az olmayan çelik boru ve kutu profiller ile eleman karakteristik kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı sistemlerini kapsar.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları” yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğe ekteki “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar” eklenmiştir.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.