Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları 2018!

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları 2018..


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1), bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ hükümleri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.


Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları 2018 Tebliği'ne göre 2018'de evde gürültü yapan kişi 1,450 TL para cezası ödeyecek.


2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


(2018/1)


9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.


30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.


Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 olarak tespit ve ilan edilmiştir.


Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.


27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.


Tebliğ olunur.


Eki için tıklayın.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com