Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çevre temizlik vergisi 2. taksiti başladı!

Belediyelerin sunmuş olduğu çevre temizlik hizmeti için ödenen çevre temizlik vergisinde 2. taksit dönemi bugün başladı. İş yeri ve dükkan sahipleri ay sonuna kadar ilçe belediyerinden ödemelerini yapabilecek...


Belediyelerin sunmuş olduğu çevre temizlik hizmeti için ödenen çevre temizlik vergisinde 2. taksit dönemi bugün başladı. Vergi mükellefleri ödemelerini bugün itibariyle ay sonuna kadar yapabilecek.


Vergide mükellef konut veya işyeri kullanıcıları oluyor. Arsa ve arazi sahipleri ile kullanıcıları bu vergiyi ödemiyor.


Halk arasında çöp vergisi olarak bilinen çevre temizlik vergisi ödemeleri bağlı olunan ilçe belediyesine yapılıyor. Ancak konutların vergisi su faturasına yansıtılıyor. Faturanın ödenmesi ile birlikte vergi de ödenmiş oluyor. Bu nedenle yalnız iş yeri ve dükkanların vergi borçları ilçe belediyelerine gidilerek ödeniyor. 


Çevre temizlik vergisi ne kadar?

Konutlara ait çevre temizlik vergisi 2018

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacak.


Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek.


İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 2018

İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor:


Çevre temizlik vergisi 2. taksiti başladı!


Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacak.Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor:


Çevre temizlik vergisi 2. taksiti başladı!


İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer alıyor.


Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.


Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.


Çevre temizlik vergisi 2. taksiti başladı!
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com