Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çevre temizlik vergisi 2. taksitinde son 3 gün!

İşyeri sahibi veya kiracılarının ödemekle mükellef olduğu çevre temizlik vergisinde 2.taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona eriyor.


İşyeri sahibi veya kiracılarının ödemekle mükellef olduğu çevre temizlik vergisinde 2.taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona eriyor. Vergi mükelleflerinin ödemelerini bu süre içerisinde yapmaları gerekiyor. 


Vergi mükellefi olan konut kullanıcılarının ise su fatularını ödemeleri halinde vergi borcu da ödenmiş oluyor.


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanıyor.


(a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


Çevre temizlik vergisi 2. taksitinde son 3 gün!(b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


Çevre temizlik vergisi 2. taksitinde son 3 gün!İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması


MADDE 5 – (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.


(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.


(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Çevre temizlik vergisi 2. taksitinde son 3 gün!

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com