Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çevre temizlik vergisi bildirimi 2016!

Konut ve işyerlerinin kullanımı dolayısı ile çevre temizlik vergisi mükellefiyeti doğuyor. İşte çevre temizlik vergisi bildirimi 2016..


Konut ve işyerlerinin kullanımı dolayısı ile çevre temizlik vergisi mükellefiyeti doğuyor. Vergi mükellefiyeti binanın kullanımı ile başlıyor. Bu gibi durumlarda işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapı sahiplerinin belediyeye giderek beyanname vermeleri gerekiyor.


Ancak konutlara ait çevre temizlik vergisi, konutları kullananların su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirileceğinden, konutları kullananlar tarafından ilgili belediyelere, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idarelerine bildirim verilmiyor.


İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların yıl içinde kullanılmaya başlanması halinde, mükellefler; kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde bildirim vereceklerdir. Çevre temizlik vergisi bildirimi örneği şu şekilde;


ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ


1. MÜKELLEFİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ 

Soyadı (Unvanı) 

Adı 

Baba Adı

Ana Adı 

Doğum Yeri 

Doğum tarihi

Telefon No (Ev-İş)

İkametgah / İşyeri

Mahalle/Semt

Sitenin Adı

Cadde

Bina/Daire No

İL/İLÇE


2. BİNAYA VE VERGİLENDİRMEYE AİT BİLGİLER 

I. BİNA / II. BİNA / III. BİNA 

Bina Sahibinin Adı-Soyadı 

Emlak Vergisi Sicil No

Bulunduğu Köy/Mahalle Adı

Sitenin Adı

Cadde/Sokak

Kapı ve Daire No

Kullanış Şekli Konut/İşyeri

İşyerinde Faaliyet Türü

Mükellefiyetin Başlangıç Tarihi

Kullanmaya Başlanıldığı Tarih

Öğrenci Sayısı

Yatak Kapasitesi

Kullanım Alanı

Koltuk Sayısı

Personel Sayısı

Grubu

Derecesi

Aylık Vergi Tutarı

Yıllık Vergi Tutarı

Ödenecek Toplam Vergi Tutarı


Bildirim Veriliş Nedeni

İlk Defa  / Değişiklik


Kontrol Eden Memur:

Sicil no:


Tarih ve İmza

..../..../......


AÇIKLAMALAR


1- 

a) Bu bildirim, binaların bulunduğu yer belediyesine verilecektir.

b) İl, ilçe ve kasaba bölümüne belediyenin bulunduğu il, ilçe veya kasaba yazılacaktır.


c) Mükellef sicil numarası bölümüne Çevre Temizlik Vergisi İçin ilgili belediye tarafından verilecek sicil numarası yazılacaktır.


2- Mükellefin Kimlik ve Adres Bilgileri:

a) Soyadı ve adı sütununa mükellef gerçek kişi ise soyadı ve adı, tüzel kişi ise ticaret unvanı yazılacaktır.


b) Baba adı, doğum yeri ile ilgili sütunlar tüzel kişiler tarafından doldurulmayacak, doğum tarihi yerine kuruluş tarihi yazılacaktır.


c) Adres bilgilerini içeren bölümde, mükellef gerçek kişi ise ikamet ve işyeri sütunlarının her ikisini, tüzel kişi ise sadece işyeri sütununu dolduracaktır.


3- Binaya ve vergilendirmeye ait bilgiler:

a) Bina sahibinin adı, soyadı sütununa, mükellef gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise ticaret unvanı yazılacaktır.


b) Emlak vergisi sicil numarası sütununa bildirim konusu binaların mevcut emlak vergisi sicil numarası yazılır.


c) Bulunduğu köy/mahalle adı, cadde/sokak, kapı ve daire no sütunlarına binaya ait bilgiler yazılacaktır.


d) Kullanış şekli sütunu, binanın kullanış amacına göre doldurulacaktır (konut, işyeri gibi)


e) İşyerinde faaliyetin türü sütununda, işyerinde yapılan faaliyetin nevi belirtilecektir. (kasap, manav, berber gibi) Konutlar için bu sütun doldurulmayacaktır.


f) Mükellefiyetin başlangıç tarihi sütununa, kanunda yazılı süreler dikkate alınmak suretiyle taksit dönemleri itibariyle belirtilecektir.

g) Kullanılmaya başlandığı tarih sütununa, binanın konut veya işyeri olarak kullanılmaya başlandığı tarih yazılacaktır.


h) Bina hisseli ise nispeti sütununa, birden fazla hisseli olan binaların malikleri veya kullananların hisse nispeti yazılacaktır.


ı) Öğrenci sayısı, yatak kapasitesi, koltuk sayısı, personel sayısı sütunlarına, bildirimin verildiği tarih itibariyle mevcut olan bilgiler yazılacaktır.


k) Kullanım alanı sütununa, binaların faydalanılan alanları m2 olarak yazılacaktır.


l) Grubu sütununa; Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen binalara ait grubu, derecesi sütununa; belediyelerce tespit ve ilan edilen dereceleri yazılacaktır.


m) Aylık Vergi Tutarı sütununa, binaların ait olduğu grup dikkate alınarak belediyelerce tespit edilen derecesi itibariyle tarifede yer alan aylık miktarları yazılacaktır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com