Çevre ve Temizlik Vergisi

Tüm konut ve işyeri sahiplerinin, gayrimenkullerinin bulunduğu ilçenin belediyesine ödemek zorunda olduğu vergi türüdür.


Çevre ve Temizlik Vergisi nedir, ne zaman ödenir?


Çevre Temizlik Vergisi;  tüm konut ve işyeri sahiplerinden alınan vergi türüdür.  Bu vergi türü 2 taksit şeklinde ödenir. Birinci taksit,  Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksit ise Kasım ayında ödenir. Çevre Temizlik Vergisi Beyannamesi bir kere verilir. Sadece konut ya da bina el değiştirirken yeni hak sahibi bir beyanname vermek zorundadır. 


Çevre ve Temizlik Vergisi’nin ödeme koşulları nelerdir?


Çevre temizlik vergisinin yıllık artırım oranı her yıl bakanlar kurulunca belirlenen emlak vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılır. Mükellefler mesken veya işyerlerinin boş olduğunu belgelendirmesi halinde bu taşınmazların boş oldukları sürece çevre temizlik vergisinin yukarıda belirtilen ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir. Bu da tahakkuk eden verginin yaklaşık yarısının ödenmesine isabet eder. 


Çevre ve Temizlik Vergisi

Çevre ve Temizlik Vergisi’ni kimler öder?


Bina, apartman, işyeri sahipleri çevre ve temizlik vergisini ödemek zorundadır. Çevre temizlik vergisi bildirim formu doldurulur. Bu form bir kereye mahsus doldurulur. Form doldurduktan sonraki işlemler sicil numarası üzerinden takibi yapılarak uygulanır.


Satış ve taşınma durumlarında hangi işlemler yapılır?


Satış ve taşınma durumlarında bağlı bulunulan belediyeye durum ile ilgili bilgi verilir. Verilen bu bilgi dilekçe ile gerçekleşir. Belediye konu ile ilgili işlemleri gerçekleştirir.


Konutlara ait çevre ve temizlik vergisi neye göre hesaplanır?


Konutlara ait çevre temizlik vergisi 2013 yılı güncel fiyatları olarak şu şekilde gerçekleşir: Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak hesaplanır.


İşyerlerine ait çevre ve temizlik vergisi neye göre hesaplanır?


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, 2013 yılı itibariyle büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanır.


Büyükşehir Belediyesi dışında uygulanacak çevre ve temizlik vergisi tablosu:


Çevre ve Temizlik Vergisi

 


Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer alan işyerleri için uygulanacak çevre ve temizlik vergisi tablosu:


Çevre ve Temizlik Vergisi

 

Çevre Vergisi ödenmezse ne olur?


Konutlar için; Çevre ve Temizlik vergisi ödenmez ise bu borç, su faturalarına yansır. 6183 sayılı amme alacakları tahsil hususu hakkındaki tahlil gereği icra uygulamaları da yapılır. İşyerleri hakkında da o dönemde cari olan gecikme faizi eklenir ve bir ödeme emri çıkartılır. Ödeme emri sonrasında borçlu 7 gün içerisinde bu borcu ödemek zorundadır. Borç ödenemiyor ise 6183 sayılı amme alacakları tahsil hususu hakkındaki tahlil gereği icra yoluna başvurulur. 


Çevre ve Temizlik Vergisinden kimler muaftır?


Çevre ve Temizlik vergisinden muaf olan yapılar şunlardır: Genel ve Özel İl İdareleri, üniversiteler, yardım kuruluşları, üniversitelere bağlı binalar, ibadethaneler, elçiliklerin kullandıkları binalar, konsolosluklarda çalışanların ikamet adresleridir. Boş ve kullanılmayan binalar, yapılar ise belediyeye müracaat edilir ise bu yapı çevre ve temizlik vergisinden muaf olur.Facebookta Paylaş Tweetle

Etiketler:

Aile konutu ve ev eşyaları nasıl paylaşılır?

Aile konutu paylaşımıAile konutu ve ev eşyalarını talep şartları nelerdir? Aile konutu, mal rejimlerine göre nasıl paylaştırılır? Evliliğin iptali veya boşanma halinde aile konutu nasıl paylaşılır? Aile konutu ve ev eşyaları nasıl paylaşılır? İşte cevapları...

Aile konutu nasıl haczedilebilir?

Aile konutu ve hacizAile konutu haczedilebilir mi? Aile konutuna haciz uygulanmaması için ne yapmak lazım, Aile konutu hangi durumlarda haczedilebilir? Aile konutu nasıl haczedilebilir? İşte cevaplar...

EkBa Holding; Bodrum’da Selen Vadi Konakları’nı inşa eden firma

Ekba Holding  Ekşioğlu ailelerinin kurmuş olduğu firma olan Ekba Holding ,Bodrum Güllük’te Selen Vadi Konakları’nı inşa ederken İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü binaları, Anafen Dershaneleri, orduevlerinin restorasyonu, Beyaz Rusya’da konut ve otel inşaatı gibi projeleri gerçekleştirmiştir. Ekba Holding, savunma-bilişim güvenliği ve dış ticaret alanlarında faaliyet göstermektedir.

DOME Mimarlık iletişim bilgileri nedir?

DOME MimarlıkMurat Yılmaz tarafından 1997 yılında, doğa ile uyumlu mekanlar tasarlamak amacı ile kuruldu. 2009 yılından itibaren de uluslararası hizmet vermek adına DOME&Partners adı altında Maslak’ta hizmet vermektedir.