Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çiçeklenme nedir ve beton için tehlikeli midir?

Bir "arızadır" ve beton için tehlikelidir.Beton ve duvar yüzlerinde beliren beyaz renkli lekelerdir. Suda eriyen bileşimlerin beton ve harçtan ayrılması ve sonra karbonla birleşmesi sonucu oluşur. 


Beton boşlukları içinde bulunan suyun, kapiler boşluklar arasından hareket ederek beton yüzeyine ulaşması ve orada buharlaşarak içinde bulunan tuzların kristal halinde yüzeyde toplanmasıdır.


Beyaz renkteki leke ve akıntılar şeklinde kendini gösterir. Yüzeye çıkmasıyla bunların daha önce betonda işgal ettikleri yerlerin boşluk olarak kalmasına neden olması dolayısıyla, dayanıklılık açısından da önem arzeder. 


Boşluk suyu içinde bulunan kalsiyum hidroksit yüzeyde hava içinde bulunan karbon dioksit ile birleşerek kalsiyum karbonat oluşturur. Bunun sonucu olarak yüzeyde beyaz -gri renkli tuzların oluşturduğu çiçeklenme denilen olay meydana gelir.


Betonun dayanıklılığını etkileyen fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar şunlardır:


• Çiçeklenme

• Sülfat Saldırısı

• Alkali Silika Reaksiyonu

• Deniz Suyu Etkisi

• Asit Saldırısı

• Karbonatlaşma

• Klor Saldırısı

• Donma-Çözünme Etkisi

• Islanma Kuruma

• Aşınma


 Çiçeklenme nedir ve beton için tehlikeli midir?Çiçeklenme


• Çimentonun su ile kimyasal reaksiyonu sonucu mukavemetten

sorumlu kalsiyum silikat hidrat (CSH) ve yan ürün olarak

kalsiyum hidroksit oluşmaktadır


Kalsiyum hidroksit (CH) bağlayıcılık özelliğine sahip olmayan 

bir hidratasyon ürünüdür.


• Betonun içerisine yağmur suyu, kar suyu, yer altı suları ve 

endüstriyel atık suların sızması sonucu kalsiyum hidroksit 

çözünmekte ve beton yüzeyine taşınmaktadır.


• Kalsiyum hidroksitin beton yüzeyine çıkarak oluşturduğu 

çökelti tabakası kalınlığı genelde 3 mm ile 10 mm arasında 

değişmektedir.


• Söz konusu tuzların oluşturduğu çökelti tabakasına çiçeklenme 

denilmektedir.


- Nemli ortam çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.


- Çiçeklenme yoğun yağışın olduğu bahar aylarında artmakta, yaz

aylarında ise azalmaktadır.


- Betonun sertleşmesinden sonraki ilk 3 ay çiçeklenme

reaksiyonunun en sık görüldüğü dönemdir, genellikler birkaç yıl

içinde bu olay sona erer.


- Çiçeklenme reaksiyonu orta vadede de görülebilmektedir

- Bazen kalsiyum hidroksit esaslı tuzlar tam olarak yüzeye

taşınamaz ve üst tabakada birikirler, orta vadede oluşan nemlilik

ile yüzeye çıkarak buharlaşma sonrasında çiçeklenmeye sebep

olmaktadırlar.