Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çimento sıva nedir, nasıl yapılır?

Bir yüzeyin mala ile çimento kullanılarak kaplanmasıdır.Sıvadan beklenti, doğa koşullarına karşı dayanıklığına güvenilemeyen gereç ve yapıyı korumak; su ya da  rutubet geçişine engel olmak ve de düzgün  yapılamamış imalat yüzeylerini düzeltmektir.


Sıva, kaba ve ince olarak, genellikle iki tabaka halinde vurulur. Yüzeyleri fazla büyük değil ve de düzgünse tavan sıvaları, seprme üzerine bir kat olarak yapılabilr.


Çimento sıva nedir, nasıl yapılır?


 

Sıva yapılırken, sıvanacak imalatın tümüyle kurumuş olması şarttır. Sıvaya başlanmadan önce, sıva alt hizaları saptanıp işaretlenir, yüzeydeki çıkıntı ve bulaşıklar kazınıp temizlenir, duvar dipleri betonsa süprülür, topraksa kalas dizilir ve duvar yüzeyi iyice ıslatılır.

 

Sıvanacak beton yüzeyler yeterince pürüzlü değilse, taşçı tarağı ile dişlenir. Yoğun beton, yoğun tuğla vb. pürüzsüz ve su çekmez yüzeylere – aderans  sağlamak için- önce Sika latex, Ecosal vb. katılmış çimento şerbeti ya da yüksek dozlu çimento harcı serpme vurulur. (Serpme, su kaybından ufalanmaması- ölmemesi- için, sertleşinceye kadar ıslak tutulmalıdır.)

 

Sıva yüzünün şakulünde ve düzlem olarak mastarında yapılabilmesi için önceden en çok 2 m. ara ile düşey düzleme şeritleri (Anal’ar) hazırlanır. Kaba sıva harcı bu Ana’lar arasındaki yüzeylere demir mala ile sertçe çarpılarak vurulur ve iyice bastırılarak sıkıştırılır, biraz sertleştikten sonra aynı harçla Ana’lar düzeyine kadar doldurulup, Ana’lar- ve sıva ile bir yüzde ise kasa- üzerinden kaydırılan mastarlarla düzlenir, kasa yanları mala ile basılarak ince sıva için biraz çıkırlaştırılır.( 2 cm’den kalın doldurmalar günaşırı tabakalar halinde vurulmalıdır. Son kat mozaik olacaksa- kaymaması için kaba sıva üzerine yatay olarak dalgalı çizgiler çekilir. Normal ince sıvada gerek yoktur, aksine sıva üstünde renk farkı yapar).


Köşeler bir yanı- cumbası-planya ile düzeltilmiş mastarlarla yapılır. (Kapı pencere yanları- merkezler-ve kolon çıkıntıları köşelerinin gönyesinde yapılmaları şarttır).

 

İnce sıva, kaba sıvanın iyice sertleşmesinden sonra ve kaba sıva yüzeyi bolca ıslatılarak vurulur. (ince sıvanın dojzajı kaba sıvadan kuvvetli olmamalarıdır). Mala ile  kabaca düzeltilen  yüzey, parmak basıncına karşı koyacak derecede sertleitikten sonra  bir yandan fırça ile devamlı su seprilirken, tirfil malası ile sürekli daireler çizilerek  hiç bir çatlak, pürüz ve dalgalanma kalmıyyıncaya kadar perdah edilir ve en son olarak da bir sünger ile silinerek, sıva üzerindeki serbest kumlar  düşürülür. (pervazsız kasalarda çatlama yerini saklayabilmek için  arakesite ince  bir derz açılır. Özel istek ve gerek dışında ince sıvaya demir mala ile perdah yapılmaz, dekoratif sıvalar özel tariflerine göre uygulanır, tavan sıvalarında uzun mastar kullanılır).

 

İnce sıvadan önce bütün iskele bağlantıları duvardan ayrılmış, bütün gömme işleri tamamlanmış olmalıdır. (Kaba sıvadan sonra yapılan oyma ve delmeler önce kaba  sıva ile tamir edilmeli; İnce  sıvadan sonra yapılanlara önce kaba sıva vurulmalı ve sertleştikten sonra ince tamir yapılıp, ek yeri kayboluncaya kadar özenle perdah edilmelidir.)

 

İçeride önlem alma durumu hariç, dışarda hiç bir zaman don havalarda sıva yapılmaz. Ayrıca dış ince sıvalar şiddetli güneşli ve fazla rüzgarlı havalarda yapılmamalı, olası ise güneşin çekildiği yüzlerde  çalışılmalı, çabuk kurumadan korunmalı ve rutubetli tutulmalıdır.