Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çimento üreticisi şirketler

2013 yılı Mart ayı itibariyle toplam 5 milyon 765 bin 470 ton çimento üreten firmalardır. Toplam 28 tanedir, bunların 16’sının hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Türkiye’de bu 28 şirkete ait 45 çimento fabrikası bulunmaktadır.
Çimento üreticisi şirketlerTürkiye’deki çimento firması ve fabrikası sayısı kaçtır?Türkiye'deki toplam çimento fabrikası sayısı 45. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üyesi 28 çimento üreticisi firma bulunuyor. 


57 milyon tonluk üretimiyle Türkiye dünyanın 5’nci büyük çimento üreticisi… Bizim önümüzde Çin, Hindistan, ABD ve Japonya var. Üretimde Avrupa’nın da bir numarasıyız. 2009 yılı itibariyle dünyanın en büyük ihracatçısıydık.Türkiye’nin 2013 yılında 3 aylık çimento üretimi nedir?Türkiye Çimento Müstahsileri Birliği (TÇMB) verilerine göre; Türkiye'de çimento üretimi 2013 yılı Mart ayı itibariyle 5 milyon 765 bin 470 ton'dur. Üç aylık dönem itibariyle ise 14 milyon 226 bin 496 ton olarak ölçülmüştür. 


Aylık üretimin 4 milyon 687 bin 65 tonu iç satışta; 1 milyon 120 bin 225 tonu da dış satışta değerlendirilmiştir. 2012 yılında üretim ne durumdaydı? Sanayi Bakanlığı’nın TÇMB verilerini kaynak göstererek yaptığı açıklama şöyle; 


Türkiye çimento üretimi 2010 yılındaki 62,7 milyon tona karşılık % 1,06 artarak 2011 yılında 63,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı çimento üretimi 60,3 milyon ton; tüketimi ise 62,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.


Çimento üreticisi şirketler

Türkiye Çimento Üretimi, 2012Türkiye’nin 2011 ve 2010 yılı çimento üretimi karşılaştırmasını yaparsak ortaya nasıl bir tablo çıkar? 


Şöyle; Çimento üreticisi şirketlerTürkiye çimento üretiminin tarihçesi ve genel durumu nedir?Türk çimento sanayisi 60 milyon tonun üzerindeki üretimi ile Avrupa’nın en büyük dünyanın ise Çin, Hindistan, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ABD ve Brezilya’dan sonraki en büyük altıncı üreticisi konumundadır. İhracatta ise dünya pazarında %12’lik pay ile birçok önemli üretici ülkeyi geride bırakarak ilk sırayı almaktadır. 


Türk çimento sektörü, 1911 yılında 20.000 ton/yıl kapasiteli bir fırınla Darıca’da üretime başlamıştır. Daha sonra bu fabrika 1923 yılında tevsi edilerek kapasitesi 40.000 ton/yıl’a yükseltilmiştir. 1950’li yıllara kadar Ankara, Zeytinburnu (İstanbul), Kartal (İstanbul) ve Sivas’ta 4 yeni fabrika kurulmuş ve toplam kapasite 370.000 ton/yıl’a ulaşmıştır. 1950'den sonra Türkiye Çimento Sanayisi T.A.Ş.'nin (ÇİSAN) kurulmasıyla üretim artışı sağlanmasına rağmen 1970'lere dek talebin yeterli derecede karşılanamaması nedeniyle çimento ithalatı devam etmiştir. 


Sektör, Türkiye’de yıldan yıla artan ihracat hacmi ile GSMH’da önemli bir yer sahibi olmanın yanında, sağladığı önemli istihdam düzeyiyle de ekonomik yapı içindeki önemini korumaktadır. Makroekonomik dalgalanmaların ve istikrarsızlıkların ilk etkisini gösterdiği sektörlerden biri olan çimento sektörü, yaşanan ekonomik krizlerden olumsuz yönde etkilenmekte olup, inşaat sektörünün ana girdilerinden birini sağlaması sebebiyle, bu sektördeki dalgalanmalardan doğrudan etkilenmektedir. Günümüzde sektör, hammadde konusunda tamamen kendi kaynaklarını kullanmakta olup,üretimiyle ülke ihtiyacını karşılayabilmektedir. İthalattaki payı az olan çimento sektörü, ihracattaki payını her geçen gün arttırmakta ve dünyanın 90 ülkesine satış yapmaktadır. 


İhracatın büyük bölümü Rusya, Irak, Suriye ve İtalya’ya yapılmaktadır. Mevcut durumda, yurtiçi talebi karşılamakta sıkıntı çekmeyen, bunun yanı sıra ihracatını yaklaşık yüzde 150 oranlarında artıran sektör Avrupa’nın en büyük çimento ihracatçısı konumuna gelmiştir. 


Dünya pazarına bakıldığında 2010 yılında üretim 3,3 milyar tona ulaşmış olup, Çin 1.868 milyon ton üretim miktarı ile dünya çimento üretimindeki lider konumunu sürdürmektedir. 


Çin’i sırasıyla 210 milyon ton üretim ile Hindistan, 65 milyon ton ile ABD, 62 milyon ton ile Türkiye, 58 milyon ton ile Brezilya, 51 milyon ton ile Japonya, 50 milyon ton ile Rusya ve 48 milyon ton üretim ile Mısır takip etmektedir. Dünya genelinde bir kapasite fazlalığı yaşanırken, bu sorunu yaşayan ülkeler öncelikle kamusal yatırımlarını arttırmaya, sonrasında ise ihracata ağırlık vermeye başlamıştır.


Türk çimento sektörünün 2011 yılındaki ihracatı 913 milyon ABD Doları; ithalatı ise 7,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleştirmiştir. (Kaynak: Sanayi Bakanlığı)2013 yılında dünya çimento talebi kaç milyar ton olacak?Önemli bazı gelişmiş ülkelerde, yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen dünya çimento üretimi ve tüketiminin arttığını belirten Güçlü, 2008 krizinden ciddi boyutta etkilenen bölgelere ABD, Avrupa Birliği, Japonya, Rusya’yı örnek gösterdi. Türkiye’ye komşu ülkeler sıkıntı yaşarken dünya tüketiminin ve gelişmesinin artmasının nedeninin Çin olduğunu belirten Mustafa Güçlü şunları söyledi: 


‘’Bu büyümenin baş etkeni Çin’dir. 2011 yılında dünyadaki toplam tüketim yaklaşık 3,56 milyar ton olarak 

gerçekleşti ve bu rakamın %56’sını Çin temsil ediyor. Bu da yaklaşık 2 milyar ton demek. 2012’de dünya tüketim hacminin 3,78 milyar ton olarak gerçekleşeceği düşünülüyor ve Çin’in payının daha da artacağı %59’lara geleceği 2,22 milyar ton seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu gelişmeler çerçevesinde 2013 yılına gelindiğinde dünya talebinin 4 milyar tona ulaşacağı ve yine bu talebin %59’unun Çin tarafından gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.’’


Türk çimento sektörü 2011’de 4 milyar dolar ciro gerçekleştirdi


Türk çimento sektörünün 2011 yılını değerlendiren Mustafa Güçlü, sektörün 4 milyar dolar ciro ve 900 milyon dolar tutarındaki ihracatı, doğrudan ve dolaylı 15.000 kişiye yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. 


2011 yılındaki toplam 68 milyon tonluk üretimin sadece 4,6 milyon tonunun TÇMB üyesi olmayan tesisler tarafından üretildiğini belirten Güçlü “Sektör, 2011 yılında yaklaşık 68 milyon ton üretim gerçekleştirdi. 2010 yılında üretim yaklaşık 66,2 milyon ton düzeyindeydi. Çimento üretiminde 2011 yılında yaşanan küresel ölçekteki ekonomik krize rağmen bir önceki yılın değerlerinin az da olsa ileri taşıyarak korunmuş olması bile önemli bir başarı olarak değerlendirilmelidir.” diye ekledi. 


Satışların 52,2 milyon tonu TÇMB üyeleri tarafından yapıldı


Türk Çimento Sektörünün 2011 yılında 55,7 milyon ton iç satış gerçekleştirdiğini söyleyen Mustafa Güçlü, bu satışların 52,2 milyon tonunun TÇMB üyeleri tarafından yapıldığını belirtti. Bu miktar 2010 yılında 47,7 milyon tonu TÇMB üyeleri olmak üzere yaklaşık 50 milyon ton düzeyindeydi. İç satışlarda Türkiye bazında % 11, TÇMB üyeleri bazında % 9 düzeyinde artış yaşadı. 


2011 yılı sonunda çimento ihracatının 12 milyon ton, klinker ihracatının 2,4 milyon ton seviyelerinde gerçekleşerek bir önceki yıla oranla çimento ihracatında %23, klinker ihracatında ise %11 azalma olduğunu kaydeden Güçlü; “Bu azalma önemli oranda dış piyasaların durumundan kaynaklansa da, iç piyasanın ihtiyaçlarına dönük tüketiminin artması sektör açısından önemli bir sorunun önüne geçti.” dedi. Borsa İstanbul’da 2013 Haziran itibariyle işlem gören çimento firmaları hangileri?2013 yılı Haziran ayı itibariyle Borsa İstanbul’da işlem gören 16 çimento firması bulunuyor. İşte hisse kodları ile o firmalar;


Hisse Kodu Hisse Adı


ADANA Adana Çimento A


ADBGR Adana Çimento B


ADNAC Adana Çimento C


AFYON Afyon Çimento


AKCNS Akçansa


ASLAN Aslan Çimento


BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş


BSOKE Batısöke Çimento Sanayii A.Ş


BTCIM Baıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş


BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş


CMBTN Çimbeton


CMENT Çimentaş


CIMSA   Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


GOLTS Göltaş Çimento


KONYA   Konya Çimento


MRDIN   Mardin Çimento


NUHCM   Nuh Çimento


UNYEC Ünye ÇimentoTürkiye'deki çimento üreticisi firmalar hangileri? As Çimento


Bastaş Çimento


Bursa Çimento


Denizli Çimento


Lafarge Ereğli Çimento


Göltaş Göller Bölgesi Çimento


Konya Çimento


Nuh Çimento


Adoçim Çimento


Akçansa Çimento


Aşkale Çimento


Batıçim Batı Anadolu Çimento


Batısöke Söke Çimento


Votorantim Çimento


Çimentaş


Bakırçay


KÇS Kahramanmaraş Çimento


LİMÇİM Çimento


Limak Çimento


Adana Çimento


Aslan Çimento


Bolu Çimento


Mardin Çimento


Ünye Çimento


Çimsa Çimento


Bartın Çimento


Afyon Çimento


Yurtçim Yurt ÇimentoTÇMB üyesi fabrikalar hangileri, adres ve telefon bilgileri neler?Çimento üreticisi şirketlerAS Çimento San. ve Tic. A.Ş.:  İçeriona Alan Mevkii Bucak/ BURDUR 

Tel: 0 (248) 331 30 00 Fax: 0 (248) 331 33 33


Baştaş Çimento Sanayi A.Ş.: Ankara-Samsun Karayolu 35.Km 06780 Elmadağ ANKARA

Tel: 0 (312) 864 01 00 (4 lines) Fax: 0 (312) 864 01 05


Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.: P.K.15 16451 Kestel BURSA

Tel: 0 (224) 372 15 60 Fax: 0 (224) 372 16 60 


Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş.: Ankara Asfaltı 40.Km Kaklık P.K.29 20100 DENİZLİ

Tel: 0 (258) 816 34 00 Fax: 0 (258) 816 34 26-27-28


Lafarge Ereğli Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Kandilli Yolu Kemer Mevkii Karadeniz Ereğli 67300 ZONGULDAK

Tel: 0 (372) 315 15 00 Fax: 0 (372) 315 15 15


Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Isparta-Afyon Karayolu 15.Km 32320 ISPARTA

Tel: 0 (246) 237 14 51 Fax: 0 (246) 237 14 79 - 80


Konya Çimento San. A.Ş.: Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:195 42300 Selçuklu KONYA

Tel: 0 (332) 345 03 55 (5 lines) Fax: 0 (332) 345 03 65


Nuh Çimento Sanayi A.Ş.: Organize Sanayi Yolu Üzeri Akyar Mevkii, Hereke KOCAELİ

Tel: 0 (262) 316 20 00 Fax: 0 (262) 511 41 21


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Merkez): Eski Büyükdere Cad. Tahirağa Çeşme Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi 12. Kat No: 2 Maslak / İSTANBUL

Tel: 0 (212) 286 69 82 Fax: 0 (212) 286 69 85


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Tokat): Kızılcakaya Mah. Keşliközü Mevkii Artova / TOKAT

Tel: 0 (356) 611 25 00 Fax: 0 (356) 611 22 32


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Antalya Öğütme Tesisi): Duraliler Mah. Hürriyet Cad. No: 690 P.K. 626 07070 ANTALYA

Telefon: 0 (242) 227 49 90 Fax: 0 (242) 227 49 91


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Sultanköy Öğütme Tesisi): Hendekli Tarla Mevkii Sultanköy Beldesi Marmara Ereğlisi / TEKİRDAĞ

Tel: 0 (282) 633 77 51 Fax: 0 (282) 633 77 55


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez): Kısıklı Caddesi No:38 Altunizade İSTANBUL

Tel: 0 (216) 571 30 00 Fax: 0 (216) 571 30 91


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Büyükçekmece): Mimarsinan Beldesi 34900 Büyükçekmece İSTANBUL

Tel: 0 (212) 866 10 00 Fax: 0 (212) 866 12 00


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çanakkale): Mahmudiye Beldesi P.K.8 17601 Ezine  ÇANAKKALE

Tel: 0 (286) 295 20 00 Fax: 0 (286) 295 21 99


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ladik): İskaniye Mahallesi Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN

Tel: 0 (362) 771 38 16 Fax: 0 (362) 771 38 19


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.: Yeşilova Mah. Trabzon Yolu Üzeri 3.Km 25509 Aşkale ERZURUM 

Tel: 0 (442) 415 10 54 (6 hat) Fax: 0 (442) 415 16 77


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Erzincan Öğütme Tesisi): Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ERZİNCAN

Tel: 0 (446) 251 12 18/19/20 (3 hat) Fax: 0 (446) 251 12 17


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Gümüşhane Öğütme Tesisi): Arzular Beldesi GÜMÜŞHANE 

Tel: 0 (456) 252 21 60 Fax: 0 (456) 252 21 59


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Trabzon Fabrikası): Sanayi Mah. Sanayi Çarşısı Cad. No:13 61100 Değirmendere TRABZON

Tel: 0 (462) 325 01 26 (3 hat) Fax: 0 (462) 325 01 25


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Van Fabrikası): Kadembaş Yolu Üzeri Edremit/ VAN

Tel: 0 (432) 312 25 94 Fax: 0 (432) 312 24 93


Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.: Ankara Asfaltı Üzeri No: 335 35050 Bornova İZMİR 

Tel: 0 (232) 478 44 00 Fax: 0 (232) 478 44 44 


Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. : Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 09201 Söke AYDIN

Tel: 0 (256) 518 22 50 Fax: 0 (256) 518 11 23


Votorantim Çimento EAA S.L.U . (Merkez Ofis): Hasanoğlan San. Böl. Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. No:8 06540 ANKARA 

Tel: 0 (312) 860 63 00 Fax: 0 (312) 860 63 20


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çorum Fabrikası): Samsun Yolu 3.Km 19170 ÇORUM

Tel: 0 (364) 223 08 10 (7 hat) Fax: 0 (364) 223 08 33


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sivas Fabrikası): Danişment Gazi Mahallesi 58190 Yapı SİVAS 

Tel: 0 (346) 227 38 59 (2 hat) Fax: 0 (346) 227 12 66


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yozgat Fabrikası): Sarayköy 66920 YOZGAT

Tel: 0 (354) 557 21 50 Fax: 0 (354) 557 21 61


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Nevşehir Öğütme Tesisi): Ankara-Kayseri Karayolu 56.km Kalaba 50840 NEVŞEHİR

Tel: 0 (384) 561 29 49 Fax: 0 (384) 561 29 52


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Samsun Öğütme Tesisi): Ankara Yolu 12.Km Toybelen Mevkii 55336 SAMSUN 

Tel: 0 (362) 465 54 30 Fax: 0 (362) 465 51 23


Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.: Kemalpaşa Cad. No:4 35070 Işıkkent / İZMİR  

Tel: 0 (232) 472 10 45 Fax: 0 (232) 472 10 55 


Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (Trakya Çimento Fabrikası): Sinanköy Mevkii 22970 Lalapaşa EDİRNE 

Tel: 0 (284) 323 11 04 (4 hat) Fax: 0 (284) 323 11 15 - 0 (284) 323 12 40 


Çimentaş Elazığ Altınova Sanayi ve Tic.A.Ş.: Kızılay Mah. Kazım Karabekir Cad. No:12 23200 ELAZIĞ Tel: 0 (424) 224 39 21 Fax: 0 (424) 224 16 70 


Çimentaş - Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Merkez Bozkale Köyü Mevkii 36210 KARS

Tel: 0 (474) 242 62 30 (6 hat) Fax: 0 (474) 242 66 62


Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Kemalpaşa Cad. No:4 35070 Işıkkent / İZMİR

Tel: 0 (232) 472 10 50 Fax: 0 (232) 472 10 55


KÇS Kahramanmaraş Çimento A.Ş.: Gaziantep yolu üzeri 45. Km Narlı Highway Karabıyıklı Village Narlı / Kahramanmaraş

Tel:0 344 339 11 80-83   Fax:90 344 339 11 75-77


LİMÇİM Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez): Ankara Çimento Fabrikası Güvercinlik Mevkii 06562 ANKARA 

Tel: 0 (312) 211 05 95-96 Fax: 0 (312) 211 05 70


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş.: Siirt Yolu Üzeri 4. Km. Oyacık Mevkii 56501 Kurtalan / Siirt

Tel: 0 (484) 411 22 91-93 Fax: 0 (484) 411 22 90


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Gaziantep): Nizip Yolu Üzeri Göllüce Mevkii Şehit Kamil / GAZİANTEP

Tel: 0 (342) 235 01 10 Fax: 0 (342) 235 01 09


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Ergani): Elazığ Karayolu 2. Km. 21950 Ergani / DİYARBAKIR

Tel: 0 (412) 611 52 60 Fax: 0 (412) 611 52 48


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Şanlıurfa): Bozova Yolu Üzeri 16. Km. ŞANLIURFA

Tel: 0 (414) 362 10 10-13 Fax: 0 (414) 362 10 14


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Bitlis Öğütme Tesisi): Küllüce Köyü Rahva Düzü Mevkii Muş Karayolu 2. Km. 13200 Tatvan / BİTLİS

Tel: 0 (434) 228 31 85 Fax: 0 (434) 228 31 86


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Mardin): Kuşçu Köyü Tepeönü Mevkii Derik-Mardin Karayolu 10.KM. Derik / MARDİN

Tel: 0 (482) 255 10 10   Fax: 0 (482) 255 10 09


Limak İstaş İnşaat San. ve Tic. T.A.Ş.: Eskişehir Yolu 52. Km. Temelli – Polatlı ANKARA

Tel: 0 (312) 646 51 79 Fax: 0 (312) 646 51 78


Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.: Ceyhan Yolu Üzeri Çaldağ Mevkii  01321 ADANA

Tel: 0 (322) 332 99 50 (7 hat) Fax: 0 (322) 332 95 01 - 0 (322) 332 97 32 


Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. (İskenderun Öğütme Tesisi): Karayılan Beldesi Yanı P.K.27  31201 İSKENDERUN

Tel: 0 (326) 654 25 10 (10 hat) Fax: 0 (326) 654 25 00


Aslan Çimento A.Ş.: Darıca Taşliman Mevkii 41700 Gebze KOCAELİ 

Tel: 0 (262) 679 40 00 Fax: 0 (262) 679 40 25


Bolu Çimento Sanayi A.Ş.: Bolu Mengen Yolu Üzeri 14250 Çaydurt / BOLU

Tel: 0 (374) 226 50 60 (7 hat) - 0 (374) 226 47 70 (7 hat)

Fax: 0 (374) 226 50 68 - 69


Bolu Çimento Sanayi A.Ş. (Ankara Öğütme Tesisi): İstanbul Yolu 27.Km Sarayköy-Kazan ANKARA

Tel: 0 (312) 815 50 50 (8 hat) Fax: 0 (312) 815 50 60


Mardin Çimento Sanayii Ticaret A.Ş.: Savur Yolu 6.Km 47019 MARDİN 

Tel: 0 (482) 226 64 30-35 Fax: 0 (482) 226 64 36-37


Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş.: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii 52301 Ünye ORDU

Tel: 0 (452) 321 11 00 (30 hat) Fax: 0 (452) 321 11 30-31


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez): Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan Ak İş Merkezi S Blok Altunizade/ İSTANBUL

Tel: 0 (216) 651 53 00 Fax: 0 (216) 651 14 15


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ankara Öğütme Tesisi): Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No:3 06852 Lalahan 

ANKARA 

Tel: 0 (312) 865 23 96 Fax: 0 (312) 865 23 95


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskişehir Çimento Fabrikası): İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar 26550 ESKİŞEHİR 

Tel: 0 (222) 411 32 00 Fax: 0 (222) 411 31 31


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kayseri Çimento Fabrikası): Malatya Karayolu 35.Km Bünyan 38600 KAYSERİ

Tel: 0 (352) 712 16 07 Fax: 0 (352) 712 16 90 


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersin Çimento Fabrikası): Toroslar Mah. Tekke Cad.  Yenitaşkent 33013 MERSİN 

Tel: 0 (324) 454 00 60 Fax: 0 (324) 454 00 75  


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Niğde Çimento Fabrikası): Hacı Sabancı Bulvarı P.K 21 51270 NİĞDE 

Tel: 0 (388) 232 36 30 Fax: 0 (388) 232 36 34 


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Malatya Terminal): TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi Battalgazi MALATYA

Tel: 0 (422) 841 36 77 Fax: 0 (422) 841 32 30


Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.: Gölbaşı Karayolu 22.Km Börgenek Köyü Mevkii P.K. 11 02001 ADIYAMAN

Tel: 0 (416) 265 30 24 (12 hat) Fax: 0 (416) 265 30 37


Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (Narlı Çimento Fabrikası): Akçakoyunlu Köyü Burunucu Mevkii Pazarcık KAHRAMANMARAŞ

Tel: 0 (344) 228 77 00 Fax: 0 (344) 228 77 09 - 0 (344) 228 77 99


Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Gülbucağı Mahallesi 25. Kuyu Mevkii 74100 BARTIN

Tel: 0 (378) 227 80 80 (4 hat) Fax: 0 (378) 227 12 96


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Pakpen Plaza Halk Sokak No:40-44 Sahrayıcedid 34734 Kadıköy-İSTANBUL

Tel: 0 (216) 468 00 00 Fax: 0 (216) 468 00 99


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Çimento Fabrikası: Güvercinlik Mevkii 06377 ANKARA 

Tel: 0 (312) 211 01 31 Fax: 0 (312) 211 05 60


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ambarlı Öğütme Tesisi: Ambarlı Liman Tesisleri Yakuplu Köyü, Liman Yolu 34524 Beylikdüzü – İSTANBUL 

Tel: 0 (212) 875 37 00 Fax: 0 (212) 875 27 52


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir Çimento Fabrikası: Gaziosmanpaşa Mah. Soma Cad. No: 22 10069 BALIKESİR 

Tel: 0 (266) 221 23 70 Fax: 0 (266) 221 23 88


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Trakya Çimento Fabrikası: Kırklareli Cad. Cami Kebir Mah. 39300 Pınarhisar - KIRKLARELİ 

Tel: 0 (288) 615 15 12 Fax: 0 (288) 615 15 17 


Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.: Güvenevler mah. Fatih cad. No:22 03040 AFYONKARAHİSAR 

Tel: 0 (272) 214 72 00 Fax: 0 (272) 214 72 09


YURTÇİM/ Yurt Çimento San. Tic. ve A.Ş.: Taşoluk Köyü Merkez/MUŞ 

Tel: 0 436 236 60 60


Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura