Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Cins değişikliği harcı ne kadar?

Gayrimenkulün arsa iken bina ya da bina iken arsa olması durumunda meydana gelen değişikliğin tapu üzerinde de yapılması gerekiyor. Peki, cins değişikliği harcı ne kadar?


 Cins değişikliği harcı ne kadar?


Gayrimenkulün arsa iken bina ya da bina iken arsa olması durumunda meydana gelen değişikliğin tapu üzerinde de yapılması gerekiyor. Cins tashihi olarak da bilinen cins değişikliği işlemi için bazı belgeler gerekli oluyor.


Tapu üzerinde cins değişikliği işleminin yapılabilmesi için cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi, gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı vr gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafı temin ediliyor.


Ayrıca yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı alınıyor. Peki, cins değişikliği harcı ne kadar?


Cins değişikliği masrafları 2015

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 202,00 TL 222,00 TL

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 286,00 TL 315,00 TL

2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 28,00 TL 30,00 TL


2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 795,00 TL 875,00 TL


2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 112,00 TL 123,00 TL


2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 52,00 TL 57,00 TL


2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 52,00 TL 57,00 TL


2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 


2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 52,00 TL 57,00 TL

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com