Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Cins değişikliği tescil istem belgesinin yazım örneği!

Cins değişikliği işlemleri, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale gelmesi halinde yapılıyor. İşte cins değişikliği tescil istem belgesinin yazım örneği..


Cins değişikliği tescil istem belgesinin yazım örneği!


Tapu üzerinde yapılan cins değişikliği işlemleri, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem oluyor.


Cins değişikliği tescil istem belgesinin yazım örneği şu şekilde;


Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

1) Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın "Kargir ev" olan cinsinin, Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 17/07/1999 tarih ve 390/1372 sayılı yazıları ve ekli değişiklik beyannamesi gereğince "ARSA" olarak değiştirilmesini talep ile ...


2) Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Salih KAFADAR ve Hilal KAFADAR adlarına ½ hisselerle kayıtlı iken, bu kerre bizler Rabia ŞAHİN ve Tuğba ŞAHİN bizzat hareketle iş bu taşınmazımızın "Ev" olan cinsinin Ordu Kadastro Müdürlüğünden tanzim ettirmiş olduğumuz 25/06/1999 tarih ve 1256 sayılı değişiklik beyannamesinde gösterildiği üzere "Arsa" olarak değiştirilerek tapuya tescilinin yapılmasını talep ile..


3) Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın 2/16 hissesi ben Mehmet kızı Şengül ER 7/16'şar hissesi de bizler Ahmet evlatları Filiz ER ve Ali ER adlarına "Avlulu Kargir ve Ahşap Ev" cinsi ile kayıtlı iken, Samsun Kadastro Müdürlüğünce 15/05/1998 tarihinde tanzim edilen değişiklik beyannamesinden de anlaşılacağı üzere "Avlulu Kargir ve Ahşap Ev" yıkılmış olduğundan, cinsinin "Arsa" olarak değiştirilerek tapuya tescilini talep ile ...


4) Yukarıda niteliği gösterilen Antalya ili merkez ilçesi Arapsuyu köyü 2960 ada 45 parsel sayılı bodrum zemin ve bir normal katlı pansiyonun tamamı Ahmet kızı Huriye DÖRTGÖZ ve Süleyman oğlu Gürsel DÖRTGÖZ adına yarı yarıya kayıtlı iken; bu kez Huriye DÖRTGÖZ 'ün Kophenhag Büyükelçiliğinden düzenlemeli 20.11.1998 tarih ve 2313 sayılı vekaletnameye istinaden, yetkili vekili ben Abdullah ERDOĞAN bilvekale (vekaleten) hareketle haiz olduğum yetkiye istinaden ve ben Gürsel DÖRTGÖZ de bizzat hareketle, Konyaaltı Belediyesince verilen 23.06.1999 tarihli yapı kullanma izin belgesi ve Konyaaltı Belediyesi İmar Müdürlüğünce onaylı 07.06.1999 tarih ve 5/17 sayılı Genel İnşaat projesi ve Kadastro Müdürlüğünce düzenlemeli değişiklik beyannamesinde görüldüğü üzere, taşınmazın cinsinin "Bodrum ve zemin ve bir katlı otel" olacak şekilde değiştirilerek tescilini talep ile emlak rayiç değerinin 10.000.000.000 (on milyar) TL. olduğunu 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com