Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Cins tashihi işlemleri nasıl yapılır?

Cins tashihi, gayrimenkulün tapudaki mevcut durumunun değiştirilmesi için yapılıyor. Bu işlemin yapılabilmesi için belediyeye müracaat edilebiliyor.


Cins tashihi, gayrimenkulün tapudaki mevcut durumunun değiştirilmesi için yapılıyor. Bu işlemin yapılabilmesi için belediyeye müracaat edilebiliyor.


Cins tashihi işlemlerinde en sık arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi halinde rastlanıyor. Peki, cins tashihi işlemleri nasıl yapılır?


Cins tashihi işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli belgelerin toplanması ve belediyeye bir dilekçe verilmesi gerekiyor. Yapının iskâna uygun olması halinde belediye veya valilikler cins tashihi yapılması için kadastro müdürlüğüne yazı yazıyor,


Kadastro müdürlüğü mahallinde gerekli ölçümü yapılarak, tescil bildirimini düzenleyerek tapu sicil müdürlüğüne gönderiyor,


Tapu sicil müdürlüğü tescili sağladıktan sonra, kadastro müdürlüğüne durumu göndermekte, kadastro müdürlüğü paftası üzerinde gerekli teknik işlemleri yaparak durumu ilgili belediye veya valiliğe bildiriyor. 


8.8.1997 tarihinden daha önce tamamlanarak iskan belgesi (yapı kullanama izin belgesi ) almış olan taşınmazların cins tashihi işlemleri, başka herhangi bir kuruma başvuru yapmaksızın kadastro müdürlüklerince doğrudan yerine getirilerek, tapu sicil müdürlüklerince tescilleri yapılıyor. 


Tapu cins tahsisi dilekçe örneği


.......   BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

                                                                           

İSTANBULİlimiz merkez…………..mahallesi, tapunun....................Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan ,Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadastro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının  tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.         TARİH :


T.C NO:      

                                                                 

ADI ve SOYADI:

      

ADRES: 


TELEFON:


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com