Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Dadyan Yalısı

Ermeni bir aile tarafından yaptırıldı. Yolsuzluklarla yapıldığı iddia edilen yalı, Adil Sezer’e satıldı. Restore edildikten sonra da adı Adil Sezer Yalısı olarak değiştirildi.Dadyan Yalısı


Dadyan Yalısı’nın özellikleri nedir?


Dadyan Yalısı; 18.yy sonlarında Ataköy’de barut ticaret ile uğraşan Ermeni bir aile için yapıldı. İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı caddesinde Düzoğlu isimli bir Ermeni tarafından 1850 tarihlerinde yaptırıldı. 

Bu ailenin en tanınmışı Artin Dadyan olduğu bilinmektedir. Sultan II.Abdülhamit döneminde Artin Dadyan sarayda Vezir olarak görev yapmaktadır. Dadyan ailesinin son mensupları 1974 yılında yalıyı Adil Sezer’e sattılar. Yalının son sahibi Adil Sezer oldu. İstanbul Kültür Mirası Envanteri'nde kayıtlı olan yalının Adil Sezer adı değiştirildi.


Dadyan Yalısı’nın cephe özellikleri nedir?


Bitişim nizam bir yalı olan Dadyan Yalısı, deniz ve bahçe cepheleri ile zemin seviyeleri farklıdır. Deniz tarafından taş servis katı, cadde yönünde ise yoktur. Ruhtımdan demir parmaklı, mermer onbir basamaklı merpenle birinci kata çıkılmaktadır. Birinci kata caddeden kabartmalı, ahşap bir kapı ile giriş sağlanmaktadır. Sağ ve solunda aydınlık penceresi, onlarında sağ ve sol taraflarında çubuk demirli ikişer pencere bulunmaktadır. 


İkinci kata cadde yönünden bakınca cumba vari bir çıkıntı fark edilir. Burada üstleri ahşap dantel maşlaklı üç pencere, sağ ve sol cephesinde ahşap kepenkli ikişer dar uzun pencere vardır. Bu katın pencerelerin üzerleri yuvarlaktır. Cadde yönünde üçüncü katın kat yüksekliği diğerlerinin yarı katıdır ve üçgen damlıdır. Cumbanın üzerindeki kısımda üç, kenarlarda birer pencere vardır ve hepsi ahşap kepenklidir.


Yalıyı Adil Sezer aldıktan sonra, yalı restore edildi. Kagir giriş katı üzerine ahşap bağdadi yapı üç katlıdır. Beyaz renkli yalının ikinci katında tam ortasında cumbası vardır. Cumba üç pencereli ve nazar boncukludur. Yalının en dikkat edilecek detayı giriş katının üstündeki dört sütundur. Bu dört sütunun taşıdığı cumba yukarıda bir balkon oluşturur. Balkonun parapetleri çok süslüdür. Binanın birinci kattan iki yana doğru iki simetrik merpen rıhtıma iner. Bu binada da her kat penceresi diğerinden farklılık gösterir. Birinci katta demir parmaklık varken ikinci katta pencereler kepenklidir.


Dadyan Yalısı’nın fiziksel özellikleri nedir?


Taşıyıcı sistem: Ahşap

Örtü türü: Eğimli, beşik

Cephe malzemeleri: Ahşap, sıva

Teknik donatı: Elektrik, su, kanalizasyon ve ısıtma.

Plan özellikleri: Kargir servis katı +üç normal katlı, bahçeli ahşap bir yapı.

Cephe bezeme: Ahşap süsleme

Yaptıran: Vezir Dadyan