Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Daire numaraları soldan mı başlar?

Apartman, resmi bina, otel ve işhanı gibi birden fazla bağımsız bölüm içeren binaların iç kapı numaraları Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre veriliyor.


Apartman, resmi bina, otel ve işhanı gibi birden fazla bağımsız bölüm içeren binaların iç kapı numaraları Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre veriliyor.


Yönetmeliğe göre; Sokakların yönlerinin tespiti için, önce şehrin önemli bir yeri yön merkezi olarak kabul ediliyor. Bir sokağın yön merkezine yakın olan ucu sokağın başı, uzak olan ucu sokağın sonudur. 


Bir ucu bulvar veya caddede bulunan bir sokağın başı, o sokağın bulvar veya cadde ile birleşen kısmıdır. Ucu birden fazla bulvar veya caddeye açılan sokakların başı, yön merkezine yakın olan bulvar veya cadde ile birleşen kısmıdır. 


Peki, bir apartmanda daire numaraları soldan mı başlar? Daireler nasıl numaralandırılır?


Yönetmelik esasları:

Apartmanlarda, bodrum kattan itibaren 1’den başlamak üzere bütün dairelere sıra ile bağımsız numaralar veriliyor. Bir dairenin giriş kapısından başka servis kapısı olarak kullanılan bir kapısı bulunsa bile, bu kapıya ayrı bir numara verilmiyor. Apartmanların bodrum katlarında bulunan konut ve işyeri amacı dışında kullanılan depo, garaj, kömürlük, kazan dairesi gibi birim kapılarına numara verilmiyor.


Numaralar soldan tek numara sağdan çift numara ile numaralandırılıyor. Bu kuraş, sokak ve daire için esas oluyor. Binada girişten soldan 1, diye başlıyor. 


Zemin katta yer alan iç kapılara numara verilirken, her numaranın önüne Z harfi konur.

             

Zemin kattan sonraki kat sayısı 1-9 arasında ise 1’den başlayarak, kat sayısı 10 ile 99 arasında ise, 01’den başlayarak, 100-999 arasında ise, 001’den başlayarak, kat sayısı kadar kat numarası verilir. Bağımsız bölümler numaralandırılırken, kat numaraları bağımsız bölümlerin kapı numaralarının başına gelir.