Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Dar mükellefin kira geliri beyanı 2016!

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, dar mükellef olarak sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabi oluyor. İşte dar mükellefin kira geliri beyanı 2016..


Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, dar mükellef olarak sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabi oluyor.


Dar mükelleften kasıt, ikametgâhı Türkiye’de bulunmayanlar veya bir takvim yılı içinde devamlı olarak Türkiye’de altı aydan fazla oturmayanlardır.


Dar mükellefler kira gelir vergisi için nasıl ve ne zaman beyanname verir? İşte dar mükellefin kira geliri beyanı 2016..


Dar mükellefin kira geliri beyanı 2016


Dar mükellefler, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname vermezler. Diğer gelirler için yıllık beyanname vermeleri halinde de tevkifata tabi tutulan bu gelirlerini beyannameye dahil etmezler.


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;


- Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2015 yılı için 3 bin 600 TL) aşanlar,


- Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2015 yılı için 1.500 TL) aşanlar

yıllık beyanname vereceklerdir.


Vergi kesintisine ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirlerinin beyanında (Örneğin, basit usuldeki mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen kira gelirlerinde olduğu gibi), 1.500 TL’lik tutar bir istisna olmayıp, beyanname verme sınırıdır. Bu tutarı aşan bir işyeri kira geliri olduğunda tamamı beyan edilecektir.


Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir.


Beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır.


Küçük ve kısıtlıların mükellef olması durumunda bunlar adına verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyım tarafından imzalanır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com