Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Değer artış kazancı beyanı için son 2 gün!

Taşınmaz mal ve hakların iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde ödenen değer artış kazancı beyanı için son 2 gün kaldı..


Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz mal ve hakların iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancının konusunu oluşturuyor. Ancak vergilendirme yapılabilmesi için bir bedel karşılığında alınmış olması gerekiyor.


Mal ve haklar bedelsiz olarak edinilmişse bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmiyor.


Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca "safi değer artışı" deniliyor.  Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından bazı indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunuyor.


Gelir vergisi hesaplaması, www.gib.gov.tr internet adresinden (internet vergi dairesi /hesaplamalar /gelir vergisi hesaplama) otomatik olarak yapılabiliyor. 


Vergi ödemelerinden önce bayanname veriliyor. Beyannameler elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar veriliyor. Buna göre 2016 yılı değer artış kazancı beyanı için son 2 gün kaldı.


Değer artış kazancı vergisi ödemeleri ise Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com