Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Değer artış kazancı indirimleri!

Değer artış kazancı vergisinde bazı giderler değer artış kazancı vergisinden indirilebiliyor. Peki, değer artış kazancı vergisinden indirilecek giderler nelerdir?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz mal ve hakların 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar için değer artış kazancı vergisi ödeniyor.


Taşınmazını 5 sene içerisinde elden çıkaran ve bu işlemi 2015 yılında yapan kimseler 2016 yılında vergi mükellefi oluyor.


Ödemeler için her sene istisna sınırı belirleniyor. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda istisna üstündeki gelirler için değer artış kazancı vergisi ödeniyor.


Ayrıca bazı giderler değer artış kazancı vergisinden indirilebiliyor. Peki, değer artış kazancı vergisinden indirilecek giderler nelerdir?


Değer artış kazancı indirimleri:

Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” deniliyor. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunuyor.


Gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler;


- Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,

- Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler,

- Ödenen vergi ve harçlar.


Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alınacaktır. 


Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname verilecektir. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com