Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Değer artış kazancı pişmanlık dilekçesi!

Geçtiğimiz sene gayrimenkulünü satan kimseler beyanname süresini kaçırırsa pişmanlık beyanı verebiliyor. İşte değer artış kazancı pişmanlık dilekçesi örneği..


Geçtiğimiz sene gayrimenkulünü elden çıkararak gelir elde eden kimseler, 2016 yılında değer artış kazancı mükellefi oluyor. 


Vergilendirme, "ticari kazanç" hükümleri kapsamında değilse, elde edilen kazanç "değer artış kazancı" hükümlerine göre tespit ediliyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor.


Değer artış kazancı için beyannamelerin 25 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Senede 2 eşit taksit halinde ödenebilen değer artış kazancı vergisinin ilk taksit ödemeleri de 31 Mart'a kadar yapılıyor.


Beyannamelerin zamanında verilmemesi halinde pişmanlık dilekçesi verilebiliyor. Değer artış kazancı pişmanlık dilekçesi şu şekilde;


Değer artış kazancı pişmanlık dilekçesi örneği:


............ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNEDairenizin ....... vergi numaralı ........ vergisi mükellefiyim. 


............ Vergilendirme dönemine ilişkin ..................vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım.


Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


Mükellef

(Vekili veya Temsilcisi)

Ad, Soyadı ve İmza

ADRES:

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................


EKLER:

1- ......... Vergilendirme Dönemine Ait

2- ......... Vergisi Beyannamesi
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com