Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Değer artış kazancı süresi kaç senedir?

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca değer artış kazancı vergisi ödeniyor. Peki, değer artış kazancı süresi kaç senedir?


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca değer artış kazancı vergisi ödeniyor. Kanun gereğince taşınmaz mal ve hakların belli bir süre içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar için değer artış kazancı vergisinin ödenmesi zorunlu oluyor.


Ancak gayrimenkul alım satım işinin devamlı yapılması durumunda elde edilen gelir değer artış kazancı olarak değil ticari kazanç olarak vergilendiriliyor.


Ticari bir organizasyon içerisinde yapılan satışlar, tek bir satış gerçekleştirilmiş dahi olsa, ticari kazanç olarak değerlendirilecek, ticari bir organizasyon olmaksızın birden fazla satış yapılmış ise satışın hangi amaçla yapıldığının tespit edilmesi gerekiyor.


Peki, değer artış kazancı süresi kaç senedir?


01.01.2007 tarihinden önce iktisap edilmiş olan gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde dört yıllık süre esas alındı.


Ancak 01.01.2007 tarihinden itibaren iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucu doğacak kazancın vergilendirilmesinde ise beş yıllık süre söz konusu oluyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com