Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Değer artış kazancı vergisinden indirilecek giderler!

Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” deniliyor. Peki, değer artış kazancı vergisinden indirilecek giderler nelerdir?


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca değer artış kazancı vergisi ödeniyor. Kanun gereğince taşınmaz mal ve hakların 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar için değer artış kazancı vergisinin ödenmesi zorunlu oluyor.


Gayrimenkul gelir vergisi olarak da bilinen bu vergi, satış işleminin gerçekleştiği seneyi takip eden yılda ödeniyor. 


Değer artış kazancı vergisi ödemeleri Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte yapılıyor.


Gayrimenkul gelir vergisi indirimleri:

Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” deniliyor. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunuyor.


Gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler;


- Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,

- Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler,

- Ödenen vergi ve harçlar.


Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alınacaktır. 


Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır.


İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname verilecektir. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com