Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Değer artış kazancının beyanı 2016!

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca değer artış kazancı vergisi ödeniyor. Peki, değer artış kazancının beyanı 2016 nasıl verilir?


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca değer artış kazancı vergisi ödeniyor. Kanun gereğince taşınmaz mal ve hakların 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar için değer artış kazancı vergisinin ödenmesi zorunlu oluyor.


Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname verilecektir.


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edildi


Elde edilen değer artış kazancının safi miktarı, açıklanan istisna sınırını aşması durumunda, elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. 


Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.


Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” deniliyor. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunuyor.


Gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler;


- Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,

- Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler,

- Ödenen vergi ve harçlar.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com