Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Değerli Konut Vergisi Meclis'ten geçti!

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemelerin bulunduğu kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul gördü.


Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun ile değeri 5 milyon TL ve üzerinde bulunan konutlar için "değerli konut vergisi" getiriliyor.


Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; istisna tutarından fazla mesken nitelikli gayrimenkuller Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlacak ve ilgilisine de tebliğ edilecek. 


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne yapılan itirazlar sonucunda gayrimenkulün değeri hakkında kesinlik kazanılacak. Süresinde itiraz edilmesi halinde 15 gün içerisinde sonuç verilecek, kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisinde yayınlanacak.


Değerli konut vergisi kapsamında yer alan mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

 

Değerli Konut Vergisi'ni, konutların sahipleri, varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecek.


Bir mesken nitelikli taşınmazı bulunan mülkiyet durumunda malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olacak. Elbirliği mülkiyette malikler, vergiden müteselsilen sorumlu tutulacak.


Değerli konut vergisinden muaf tutulan taşınmazlar ise şu şekilde:


1- Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,


2- Tek konutu olanlardan; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,


3- Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametindeki taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,


4- Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar.


Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.