Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Deprem dalgaları

Yer sarsıntıları sonucu çıkan enerjiye verilen addır. Sismograf adı verilen cihazla sismograf denilen tablolara kaydedilir. Deprem dalgalarının bazen de HAARP marifetiyle üretildiği iddia edilir ama bu iddia komplo teorisi olmaktan ileri gitmez.


Deprem dalgaları

Deprem dalgası nedir, türleri nelerdir?


Fay hattında biriken enerjinin kırılması sonucu sismik dalgalar yayılır. Bu dalgalara deprem dalgası denir. Deprem dalgaları, hafif bir sarsıntı sonrası, yerin içinden gelen top seslerini andırır. Deprem dalgalarının iki türü vardır. Cisim dalgaları, yüzey dalgaları deprem dalgalarının türleridir. Deprem dalgaları sismograf adı verilen aletlerle ölçülür. Sismograflar depremi başlangıcından sonuna kadar belirler ve sismogram denen bir tablo şeklinde kaydederler.


Cisim dalgası nedir?


Cisim dalgaları, P ve S dalgaları olarak iki şekilde gözükür. P dalgaları, kayaları ileri geri iterek hareket ettirir. Bu yönde paralel hareketlilik kazandırır. Her türlü ortamda ilerleyebilirler. S dalgalarının ise hızları saniyede 4.5 m’dir. Katı kütlelerde ilerleyebilen bir deprem dalgasıdır. S dalgaları ayrıca sağa ve sola hareket edebilir.


Yüzey dalgası nedir?


Yüzey dalgaları, deprem dalgaları içinde en yavaş olandır. Daha büyük hasar verirler. İki türü vardır. Bunlar: Love dalgaları, Rayleigh dalgalarıdır. Love dalgaları; yeri yatay düzlemde hareket ettirir ve en hızlısıdır. Rayleigh dalgası ise göl üzerine taş atılınca suyun halka halka yayılması şeklinde oluşur. 


Deprem dalgaları


HAARP nedir?


HAARP, Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı’dır. İngilizcesi; High Frequency Active Auroral Research Program demektir. İyonosferin özelliklerini araştırmak için ABD Silahlı Kuvvetleri, ABD Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından kurulmuştur. Merkezi Alaska’da yer alır. 1950 yılından itibaren faaliyetini sürdürmektedir. Modern jeofizik çalışmalarının yapıldığı HAARP, ABD’li bilim adamı Nikola Tesla tarafından keşfedilmiştir. Toplamda 180 adet anteni bulunur. HAARP, küçük ya da büyük dalgalar oluşturur. İstenildiği zaman büyük felaketlere sebep olabilecek deprem dalgalarını harekete geçirebileceği için birçok ülkede faaliyete geçmemesi için çalışmalar yapılmıştır. HAARP içerisinde bulunan teknoloji ile büyük depremlere, tsunamilere etki edebilecek deprem dalgaları yaratabileceği söylenir. 2012 yılında Türkiye’de meydana gelen Van-Erciş depreminin HAARP etkisinden dolayı olduğu bu iddialar arasında yer alıyor.