Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Devrek Çaydeğirmeni sözleşme imzalama dönemi sona eriyor!

Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Projesi Sözleşme imzalama işlemi son tarihi 21.09.2018 olarak değiştirildi. Buna göre bugün sözleşme imzalama dönemi sona eriyor..


Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni  Projesi Sözleşme imzalama işlemi son tarihi 21.09.2018 olarak değiştirilmiştir.


Zonguldak Devrek 427 Konut Emekli Projesi, 2+1 tipi 316 Adet Asil Konut Alıcıları Sözleşme İmzalama Programı 13 Ağustos 2018 – 21 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; asil hak sahipleri kendilerine belirtilen gün ve saatte bankada hazır bulunacaklardır. Ekte yer alan program çerçevesinde sözleşme imzalama işlemleri saat 09:00’da başlayacak olup; kişiler kendi imkanları ile T.C Ziraat Bankası Devrek Şubesine ulaşım sağlayacaklardır.


Banka’ya giderken;

— İl/ilçe  Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve  adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Zonguldak il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge ibraz edecektir. (Projeye başvuru tarihi itibariyle)

— Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL  olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

    • Başvuru sahibinin, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

    • Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

— T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. Kimlik numarası (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacak). 

Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge.