Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Devremülkten nasıl vazgeçilir?

Devremülk satın alan kimseler tesis sahibi ile de bir sözleşme imzalıyor. Peki, bu sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmeden vazgeçmek mümkün mü? Devremülkten nasıl vazgeçilir?


Devremülkten nasıl vazgeçilir?


Tüketicinin, belirlediği tarihlerde yılın 10-14 günlük veya daha uzun bir diliminde satın aldığı konut ve tatil amaçlı taşınmazlara devremülk deniyor.


Devremülk satın alan kimseler tesis sahibi ile de bir sözleşme imzalıyor. Peki, bu sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmeden vazgeçmek mümkün mü?


Devremülk sözleşmesi imzalayan tüketicilerin yasal olarak vazgeçme hakları da bulunuyor. Peki, devremülkten nasıl vazgeçilir? 


İlgili yönetmelik gereğince tüketiciler, sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip oluyor.


Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.


Satıcı veya sağlayıcı, Ek-6’da yer alan cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu anda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.


Tüketici, cayma hakkını kullanırken Ek-6’da yer alan cayma formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.


Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satış, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler, cayma hakkının kullanılması ile birlikte hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erer.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com