Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Dış denizlik

Pencerenin, evin iç ve dış kısmında kalan tarafının altına granit veya mermerden yapılan pencere altı grubudur. Mantolama sonrası denizlik hesaplamaları yeniden değişmiştir.


 

Dış denizlik
Denizlik

Dış denizlik nedir?Pencere doğramasının altında yapılan ve pencerenin dış yüzünden süzülen yağmur, kar ve yıkama sularını toplayan damlalığı ile sulan bina cephesinden uzaklaştıran eğik mermer, alüminyum taş, yapım pencere altı öğesidir.Pencere denizlikler nelerdir? Denizlik pencerelerin iç veya dış bölgelerine konulan mermer veya granit malzeme olarak adlandırılır. Bu nedenle pencere denizlikleri denilmesindense direk olarak denizlik denilmesi daha uygundur.Mermer denizlik nedir? Pencerelerin iç veya dış bölgelerine konulan, ana maddesi mermer olan, üzerine süs eşyaları konulan dekorasyonda önemli bir görüntüye sahip olan yapı olarak nitelendirilebilir.Granit denizlik nedir? Yukarıdaki açıklamanın aynısı sadece burada kullanılan malzeme Granit türündedir.Damlalık ve denizlik nasıl yapılır?Pencere içine ve dışına genellikle 3 cm yada 2 cm kalınlığında; mermer veya granit denizlikler, damlalıklar montaj edilmektedir.


Eskiden dış cephede mantolama olmadığından, bu denizlikler ve damlalıklar tuğlaların üstüne montaj edilirlerdi. Tuğla, dış duvarın en az 20 cm olduğunu düşünürsek ve bunun iç ve dış, her iki tarafına 3 er cm. Kaba ve ince sıvada eklenince duvar kalınlığı 26 cm e çıkmaktaydı. Eski pencere doğrama kesitlerini de 6 cm düşünürsek,(26-6)/2)= 10 cm tuğla duvarın üstünde oturmaktaydı. Bunlara; 3’er cm de damlalık ve denizlik duvardan çıkıntı payı verirsek; dış damlalık mermeri 13 cm.; iç mermer denizlik 13 cm olarak eşitlerdi ve bunların onar santimetreleri tuğla duvarın yada gaz betonun üstündeydi.


Şimdilerde ise dış cephede mantolama var ve yukarıdaki hesaplar değişti. Mermer denizliğe değecek doğrama kesitleride 10 cm e ulaştı. Öyleyse; değişen parimetrelere göre birlikte yeni damlalık ve denizlik mermeri genişliği hesabı yapalım. Yeni paritelerimizi de aşağıdaki gibi varsayalım;


Duvar kalınlığı 20 cm

Dış sıva kalınlığı 3 cm

İç sıva kalınlığı 3 cm 

Doğrama kalınlığı 10 cm

Strafor kalınlığı 7 cm

Yapıştırıcı,file, vs 3 cm 

Dış damlalık çıkıntısı: 3 cm

İç denizlik çıkıntısı 3 cm 


Doğramayı da yine eskisi gibi,duvarı ortalayarak montajlattığımızı varsayalım.


İç taraf, mermer denizlik genişliği:(20 -10) /2 + 3(İÇ SIVA) + 3 (İÇ SIVADAN ÇIKINTI)= 11 cm olacaktır.

Dış taraf,mermer damlalık genişliği:(20 -10) /2 + 3(DIŞ SIVA)+ 7 (STRAFOR)+ 3(YAPIŞTIRCI+FİLE)Yapıştırıcı,file vs)+ 3 (Dış sıva çıkıntısı)= 21 cm. olacaktır.


Bunun anlamı şudur;


İç mermerin 3 cm’i havada kalmakta; 8 cm'i sıva ve tuğla duvara basmaktadır.

Dış mermerin 3 cm’i havada kalmakta; 18 cm ise; sıva, tuğla, strafor, file ve yapıştırıcı üstünde kalmaktadır.


Yorum:Dış mermerin en az 7 cm i strafora basmaktadır. Strafor esneyebilir. Bu straforun XPS yerine EPS olması halinde;özellikle dış tarafdaki denizliklerin altı çok zayıf kalmaktadır.


Çözüm önerisi: Dış cephe kaba sıvası yapıldıktan sonra ve EPS mantolama yapılmadan önce; Dış cephe,mermer damlalığı örneğin 100x100 L profilinin bir tarafı damlalık mermeri alt kotuna gelecek şekilde; diğer tarafı da dış duvar sıvası üstünden dübellenerek desteklenmesidir.