Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğal sit alanına inşaat yapılır mı?

Doğal sit alanlarında yapılacak tespit çalışmalarında, alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması gerekiyor. Peki, doğal sit alanına inşaat yapılır mı?


Doğal sit alanına inşaat yapılır mı?


Doğal sit alanları, korunması gereken alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Doğal sit alanlarında yapılacak tespit çalışmalarında, alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması gerekiyor.


Doğal sit alanı yapılaşma koşulları, sit alanı derecesine göre farklılık gösteriyor. Peki, doğal sit alanına inşaat yapılır mı? Doğal sit alanı yapılaşma koşulları nelerdir?


Kimi doğal sit alanlarında kesinlikle inşaat yapılmasına izin verilmezken, kimi alanlarda ise birtakım inşaat işlerine izin verilebiliyor. 


1. derece sit alanlarında kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetleri (kanalizasyon, açık otopark, telesiyej, teleferik, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, doğalgaz hattı, GSM baz istasyonu ve benzeri) uygulamalarının koruma bölge kurulunun uygun göreceği şekliyle yapılabiliyor.


2. derece sit alanları, oğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlar oluyor. Bu alanlarda, turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemiyor.


3. derece sit alanlarında ise, kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşullarının ilgili kurumların görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenmesine, bu belirlemede varsa 1 /25.000 ölçekli çevre düzeni planı veya 1/5.000 ölçekli nazım planı kararları ile arazinin topografya, peyzaj, silüet vb. karakteristiklerinin göz önünde tutulmasına, ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılmadan izin verilemiyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com