Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğal sit alanları hangi bakanlığa bağlı?

Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olan doğal sit alanları hangi bakanlığa bağlı?


Doğal sit alanları hangi bakanlığa bağlı?


Doğal değerlerin korunması, sonraki kuşaklara olduğu gibi aktarılması amacı ile ülkemizde yer alan tarihi ve güzelliklere sahip ender bulunan alanlar, sit alanı olarak ifade ediliyor.


Sit alanları, özellikleri bakımından türlere ayrılıyor. Sit alanı türlerinin başında doğal sit alanı geliyor.


Doğal sit alanı jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak ifade ediliyor.


Bu alanlar da kendi arasında derecelere ayrılıyor: 1. derece doğal sit alanı, 2. derece doğal sit alanı ve 3. derece doğal sit alanı.


I. Derece Doğal (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. 


II. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır. 


III. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır. Peki, doğal sit alanları hangi bakanlığa bağlı?


Doğal sit alanları hangi bakanlığa bağlı?

Doğal sit alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olup, bakanlık tarafından kurulan koruma müdürlükleri doğal sit alanları ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları belirliyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com