Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğal sit alanlarında güneş enerjisi santrali ilke kararı!

Doğal sit alanlarında güneş enerjisi santrali (GES) ilke kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar gereğince, 1. Derece Doğal Sit Alanları, Kesin Korunacak Hassas Alanlar ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerine izin verilmeyecek..


Doğal sit alanlarında güneş enerjisi santrali (GES) ilke kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


Karar gereğince 1. Derece Doğal Sit Alanları, Kesin Korunacak Hassas Alanlar ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerine izin verilmeyecek. GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre mesafede olması gerekecek.


DOĞAL SİT ALANLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) İLKE KARARI


Doğal sit alanlarında yapılacak GES projelerine ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.


A) 1. Derece Doğal Sit Alanları, Kesin Korunacak Hassas Alanlar ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerine izin verilmeyeceğine,


B) 2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında; 

- GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre mesafede olması, 

- Mevcut ve yapılacak GES projeleri toplam alanının, Doğal Sit Alanının yüzde 10 unu geçmemesi,

koşullarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebileceğine, 


Oy birliğiyle karar verildi.


Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları ilke kararı!