Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğal sit alanlarında ifraz!

Doğal sit alanlarında yapılacak tespit çalışmalarında, alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması esas oluyor. Peki, doğal sit alanlarında ifraz yapılır mı?


Doğal sit alanlarında ifraz!


Doğal sit alanları; Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır. 


Bu alanlarda yapılacak tespit çalışmalarında, alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması esastır. Peki, doğal sit alanlarında ifraz yapılır mı?


Doğal sit alanlarında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir edecek şekil ve surette ayrılamıyor. Bu nedenle sit alanlarında ifraz işleminin yapılması mümkün olmuyor.


Sit alanlarında ifraz:

1. ve 3. derece arkeolojik sit alanlarında taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabiliyor.


Ayrıca; kentsel sitlerde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar; Yeni imar parseli oluşturmak üzere ifraz ve tevhid yapılamayacağına ancak sınır düzenlemeleri v.b. için gerekli ifraz ve tevhidin yapılabiliyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com