Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğalgaz aboneliği almak için gerekli belgeler!

Bir ev ya da işyerine yeni taşınan ev sahibi ya da kiracıların bazı abonelikleri kendi adına açtırması gerekiyor. Peki, doğalgaz aboneliği almak için gerekli belgeler nelerdir?


Doğalgaz aboneliği almak için gerekli belgeler!


Bir ev ya da işyerine yeni taşınan ev sahibi ya da kiracıların bazı abonelikleri kendi adına açtırması gerekiyor. İstanbul'da doğalgaz aboneliği işlemleri İGDAŞ'ta yapılıyor.


İGDAŞ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılıyor. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi imzalanıyor. Peki, doğalgaz aboneliği almak için gerekli belgeler nelerdir?


Doğalgaz aboneliği almak için gerekli belgeler:

a)Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,


b)Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.


c)Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,


Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, 


d)Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri (%51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),


e)Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,


f)Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,


Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, 


g)Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı, 


h)Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,


i)İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi, 


j)Kaşe, talep edilir.


NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamının abone olma zorunluluğu vardır.


Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

a)      Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b)      Tapu fotokopisi, talep edilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com